Πρόσκληση Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ήδη αναρτηθεί η πρόσκληση για την Ακαδημαϊκή Εμπειρία στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, στον ακόλουθο σύνδεσμο : Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 8η Αυγούστου, στις 15:00. Παραμένοντας στη διάθεσή σας