Αποτελέσματα Επιλογής για το ΠΜΣ “Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία” 2020-2021

Αποτελέσματα Επιλογής για το ΠΜΣ “Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία” 2020-2021

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ..2/18.09.2020 συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ “Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία”  ακαδ. έτους 2020-21 ως ακολούθως:

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία (Με κωδικό ΔΙΑΥΓΕΙΑ )

Για τα αναλυτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορούν να ενημερώνονται οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία.