Αποτελέσματα Επιλογής για το ΠΜΣ:«Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία»2018-2019

Αποτελέσματα Επιλογής για το ΠΜΣ:«Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία»2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ.2/3.10.2018 τακτική συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ ΄΄ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία΄΄ ακαδ.έτους 2018-19 ως ακολούθως:

[st_button type=”custom” url=”https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%9D3%CE%91469%CE%927%CE%9B-%CE%95%CE%991″ button_label=”Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) »
” style=”default” margin_top=”” margin_bottom=”” size=”btn-normal” position=”default” link_target=”_self” icon=””]