Αποτελέσματα Επιλογής για το ΠΜΣ:«Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία»2018-2019

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ.2/3.10.2018 τακτική συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ ΄΄ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία΄΄ ακαδ.έτους 2018-19 ως ακολούθως:

Αποτελέσματα επιλογής φοιτητών για το ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) »