Εγγραφές νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών – ανανεώσεις μεταπτυχιακών μεγαλυτέρων εξαμήνων του πρώτου

Εγγραφές νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών – ανανεώσεις μεταπτυχιακών μεγαλυτέρων εξαμήνων του πρώτου

Οι εγγραφές για τους νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και των τριών μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος, καθώς και οι δηλώσεις μαθημάτων για τα μεγαλύτερα εξάμηνα, θα πραγματοποιηθούν κατά το ίδιο διάστημα ήτοι (4 – 12.10.2018)

Σημείωση :

1.Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθούν με έντυπο που θα συμπληρωθεί από τον μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια και θα σταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του τμήματος (amil@aegean.gr Μιλτιάδου Αρτεμης).
Σημείωση: Ο αριθμός Μητρώου θα συμπληρωθεί από την γραμματεία.

Επισυνάπτεται η αντίστοιχη αίτηση για κάθε μεταπτυχιακό.

[st_button type=”custom” url=”http://www.sah.aegean.gr/wp-content/uploads/2018/10/ΔΕΛΤΙΟ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΜΠΣ_ΦΥΛΟ-2.doc” button_label=”Δελτίο Εγγραφής ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία ” style=”default” margin_top=”” margin_bottom=”” size=”btn-normal” position=”default” link_target=”_self” icon=””]

[st_button type=”custom” url=”http://www.sah.aegean.gr/wp-content/uploads/2018/10/ΔΕΛΤΙΟ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-_ΠΜΣ_ΚΙΑ.doc” button_label=”Δελτίο Εγγραφής ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία
” style=”default” margin_top=”” margin_bottom=”” size=”btn-normal” position=”default” link_target=”_self” icon=””]

[st_button type=”custom” url=”http://www.sah.aegean.gr/wp-content/uploads/2018/10/ΔΕΛΤΙΟ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΜΠΣ_Κριση.doc” button_label=”Δελτίο Εγγραφής ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή
” style=”default” margin_top=”” margin_bottom=”” size=”btn-normal” position=”default” link_target=”_self” icon=””]


2.Οι δηλώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών μεγαλυτέρων του πρώτου εξαμήνου , θα γίνονται καθημερινά στη Γραμματεία όπως αναφέρθηκε 4-12.10.2018, κατά τις ώρες 13-15 μ.μ. /strong>