Εγγραφές νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών – ανανεώσεις μεταπτυχιακών μεγαλυτέρων εξαμήνων του πρώτου

Οι εγγραφές για τους νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και των τριών μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος, καθώς και οι δηλώσεις μαθημάτων για τα μεγαλύτερα εξάμηνα, θα πραγματοποιηθούν κατά το ίδιο διάστημα ήτοι (4 – 12.10.2018)

Σημείωση :

1.Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθούν με έντυπο που θα συμπληρωθεί από τον μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια και θα σταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του τμήματος (amil@aegean.gr Μιλτιάδου Αρτεμης).
Σημείωση: Ο αριθμός Μητρώου θα συμπληρωθεί από την γραμματεία.

Επισυνάπτεται η αντίστοιχη αίτηση για κάθε μεταπτυχιακό.

Δελτίο Εγγραφής ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

Δελτίο Εγγραφής ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Δελτίο Εγγραφής ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή


2.Οι δηλώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών μεγαλυτέρων του πρώτου εξαμήνου , θα γίνονται καθημερινά στη Γραμματεία όπως αναφέρθηκε 4-12.10.2018, κατά τις ώρες 13-15 μ.μ. /strong>