Ερευνητική δραστηριότητα Εργαστηρίου Εθνογραφίας

Ερευνητική δραστηριότητα Εργαστηρίου Εθνογραφίας

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην «προσφυγική κρίση» στο Αιγαίο: Η θεσμοθετημένη κοινωνικότητα στην παραγωγή του ανθρωπιστικού έργου

 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Εγκατάσταση στην «Ανθρωπιστική Πόλη»: Οι κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές επιπτώσεις της διάδρασης ανάμεσα στους αιτούντες άσυλο, τους συντελεστές της ανθρωπιστικής διακυβέρνησης και την τοπική κοινωνία (Λέσβος και Αθήνα) – HUMANcITY

 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Ψηφιακό αποθετήριο Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο


Επιστημονική υπεύθυνη:
Ευφροσύνη Πλεξουσάκη

Μέρος του έργου Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βορείου Αιγαίου στον Πολιτισμό και Τουρισμό στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης με τίτλο «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας». Συμμετοχή στο έργο Ερευνητική Υποδομή [e- Aegean CulTour].

Συναντήσεις μεταξύ τέχνης, εθνογραφίας και παιδαγωγικής


Επιστημονικός υπεύθυνος
για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Παναγιώτης Πανόπουλος

Ιστοσελίδα: https://encountersproject.eu/

Advancing Alternative Migration Governance – ADMINGOV


Επιστημονικός υπεύθυνος για το Παν/μιο Αιγαίου:
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης


Ιστοσελίδα:
http://admigov.eu/

Μεταμορφώσεις της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας σε καιρούς κρίσης

 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Αρχείο της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στο Αιγαίο

 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

 

Ιστοσελίδα: http://repository-refugeeobservatory.ekt.gr/refugeeobservatory/

Παρατηρητήριο της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο

 

 Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

 

Ιστοσελίδα: https://refugeeobservatory.aegean.gr

Αρχείο Ελληνικής Εθνογραφίας (2012 –)

Ιστοσελίδα: https://age.openabekt.gr/

Η νέα ελληνική μετανάστευση στη Γερμανία την περίοδο της οικονομικής κρίσης: Το κοινωνικό και πολιτισμικό κεφάλαιο στη διαδικασία της μετανάστευσης και ένταξης

 

Επιστημονικός υπεύθυνος ελληνικής ομάδας: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Η οικιακή εργασία μεταναστών στην Ελλάδα: Το προφίλ των εργαζομένων και το θεσμικό πλαίσιο

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χρίστος Φ. Μπέλλας

Φύλο, οικιακή εργασία και εθνοτική ταυτότητα: Η διαπολιτισμική συγκρότηση του οικιακού χώρου στην Ελλάδα

 

Επιστημονικός υπεύθυνος: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης

Η γυναικεία εργασία στις ατομικές, οικογενειακές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τουρισμό. Οι περιπτώσεις της Μυκόνου και της Λέσβου

 

Επιστημονική υπεύθυνη: Βασιλική Μουτάφη