ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιστημονικό Εργαστήριο 2020 με θέμα «”Μεγάλα γεγονότα” και big data. Ορίζοντες και προκλήσεις της ψηφιακής ιστορίας»

Διαλέξεις - Ημερίδες - Συνέδρια

Επιστημονικό Εργαστήριο 2020 με θέμα «”Μεγάλα γεγονότα” και big data. Ορίζοντες και προκλήσεις της ψηφιακής ιστορίας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαδικτυακό Επιστημονικό Εργαστήριο 1-3 Ιουλίου 2020

Η τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων δεκαετιών δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη την ιστορία. Η ψηφιακή ιστορία (digital history) βρίσκει συνεχώς μεγαλύτερη διάδοση και αναγνωρισιμότητα ως τρόπος παραγωγής, μετάδοσης και πρόσβασης στην ιστορική γνώση όσον αφορά, κυρίως, σε σύγχρονα γεγονότα «μεγάλης» κλίμακας. Δεν πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο μελέτης του ιστορικού γίγνεσθαι, αλλά για μια διακριτή προσέγγιση στην επιστήμη της ιστορίας, που τείνει να εξελιχθεί σε ιδιαίτερο γνωστικό πεδίο. Από τη μια, η ψηφιακότητα συνιστά δομικό στοιχείο που δημιουργεί νέους τρόπους παραγωγής και «κατανάλωσης» της ιστορικής γνώσης, μετασχηματίζοντας την έννοια, το περιεχόμενο και τη δομή του «παραδοσιακού» αρχείου. Από την άλλη, η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων δίνει πρωτοφανείς δυνατότητες προσπέλασης των πηγών, όχι όμως δίχως ιδιότυπους περιορισμούς ως προς την επεξεργασία τους. Η ψηφιακή ιστορία ανοίγει λοιπόν νέους ορίζοντες, ενώ θέτει επιστημολογικές και μεθοδολογικές προκλήσεις για την ιστορία ως επιστήμη αλλά και ως δημόσια πρακτική, που αξίζει να συζητηθούν.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας.
Στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι φοιτητές εκπονούν ιστορική έρευνα, την οποία και παρουσιάζουν σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο στο τέλος του εξαμήνου.

1/7/2020
3/7/2020
7:00 μμ