ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιστημονικό Εργαστήριο 2021 με θέμα «Η Επανάσταση του 1821: συγκριτικές προσεγγίσεις στο ευρωπαϊκό πλαίσιο»

Διαλέξεις - Ημερίδες - Συνέδρια

Επιστημονικό Εργαστήριο 2021 με θέμα «Η Επανάσταση του 1821: συγκριτικές προσεγγίσεις στο ευρωπαϊκό πλαίσιο»

Διαδικτυακό Επιστημονικό Εργαστήριο

29-30 Ιουνίου 2021

Για να το παρακολουθήσετε Απαιτείται Εγγραφή
Σύνδεσμος Εγγραφής ΕΔΩ
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε προσωπικό σύνδεσμο στο e-mail σας με τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε αποκλειστικά εσείς και να παρακολουθείστε το Επιστημονικό Εργαστήριο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Επανάσταση του  1821 υπήρξε η πρώτη συγκροτημένη προσπάθεια ανατροπής του οθωμανικού αυτοκρατορικού καθεστώτος στη Βαλκανική, αν και περιορίστηκε γρήγορα στο νότιο τμήμα της χερσονήσου και τελικά οδήγησε στην ίδρυση ενός ελληνικού εθνικού κράτους. Η ιστορική έρευνα έχει αναδείξει τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η Επανάσταση υπήρξε ένα «ευρωπαϊκό γεγονός».

Απουσιάζει, ωστόσο, μια συγκριτική προσέγγιση του επαναστατικού λόγου και της εξεγερσιακής δυναμικής που εμφανίζεται στις οθωμανικές περιοχές μετά τη Γαλλική Επανάσταση και τους Ναπολεόντειους Πολέμους με αντίστοιχα φαινόμενα στην υπόλοιπη Ευρώπη, ιδίως στο πλαίσιο αυτοκρατορικών καθεστώτων. Πώς εντάσσεται το όραμα μιας αντιοθωμανικής εξέγερσης στα ευρύτερα ευρωπαϊκά ιδεολογικά και πολιτικά συμφραζόμενα της εποχής; Ποιους ορίζοντες θα μπορούσε να ανοίξει μια σύγκριση της Επανάστασης του 1821 με άλλα κινήματα ενάντια σε αυτοκρατορικά καθεστώτα

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 εντατικό μονοετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», το οποίο απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» προσφέρει μια σφαιρική εξέταση του ζητήματος της ιστορικής μεταβολής στα μείζονα πεδία της ανθρώπινης δράσης, μέσα από συγκεκριμένα κάθε φορά ιστορικά παραδείγματα, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές στα μεθοδολογικά εργαλεία και τις αναλυτικές προσεγγίσεις της σύγχρονης ιστορικής έρευνας. Στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων, οι φοιτητές εκπονούν ιστορική έρευνα, την οποία και παρουσιάζουν σε ειδικό επιστημονικό εργαστήριο στο τέλος του εξαμήνου.

29/6/2021
30/6/2021
7:00 μμ