ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Εθνογραφικές προσεγγίσεις της γλώσσας και γλωσσικές προσεγγίσεις της εθνογραφίας

Διαλέξεις - Ημερίδες - Συνέδρια

Εθνογραφικές προσεγγίσεις της γλώσσας και γλωσσικές προσεγγίσεις της εθνογραφίας

Εναρκτήρια διημερίδα ΕΠΠΓ * Μυτιλήνη, 24 & 25 Νοεμβρίου 2016
«Αίθουσα Περιστιάνη», κτήριο Μπίνειο, Μυτιλήνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

24/11/2016
24/11/2016
9:00 πμ