ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σεμινάριο Ιστορικών Πηγών και Μεθόδου με θέμα: «Οι άνθρωποι και οι νόμοι: Δουλεύοντας με δικαστικά αρχεία»

Διαλέξεις - Ημερίδες - Συνέδρια

Σεμινάριο Ιστορικών Πηγών και Μεθόδου με θέμα: «Οι άνθρωποι και οι νόμοι: Δουλεύοντας με δικαστικά αρχεία»

Το ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή» και το Εργαστήριο Ιστορίας του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας διοργανώνουν Σεμινάριο Ιστορικών Πηγών και Μεθόδου με θέμα:

«Οι άνθρωποι και οι νόμοι: Δουλεύοντας με δικαστικά αρχεία».

Το Σεμινάριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το ερευνητικό πρόγραμμα «Brutal Intimacies: A History of Rape in Modern Greece, 1900s-1960s» και απευθύνεται σε όλες και όλους τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και τους/τις υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος που ενδιαφέρονται για την ιστορική έρευνα. Θα γίνει την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, ώρες 15:00-21:00, υπό τη διεύθυνση των διδασκουσών/όντων του Τμήματος Δήμητρας Βασιλειάδου, Ελένης Γκαρά, Γιώργου Πλακωτού και Μαρίας Σταματογιαννοπούλου. Το Σεμινάριο θα έχει εργαστηριακό χαρακτήρα και  θα εστιαστεί σε τέσσερις θεματικές: ποινικές υποθέσεις από την Ευρώπη του ύστερου Μεσαίωνα και της πρώιμης νεότερης εποχής, ποινικές υποθέσεις στο οθωμανικό ιεροδικείο (17ος-18ος αι.), συγγενικές διαφορές στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο Μυτιλήνης (19ος αι.) και ποινικές δίκες για «εγκλήματα κατά των ηθών» (20ός αι.).

Στο Σεμινάριο θα γίνουν δεκτοί έως 20 συμμετέχουσες/οντες, μετά από κατάθεση σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε φοιτήτριες/τές που η διπλωματική ή η διδακτορική τους διατριβή εντάσσεται στο επιστημονικό πεδίο της Ιστορίας.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου, οι φοιτητές/τριες θα εργαστούν κατά ομάδες, υπό την καθοδήγηση των διδασκουσών/όντων, σε επιλεγμένα αρχειακά τεκμήρια στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Πρόγραμμα

15:00-17:00 Εισαγωγικές εισηγήσεις των διδασκουσών/όντων
17:00-19:30 Μελέτη επιλεγμένων τεκμηρίων, προετοιμασία παρουσιάσεων
19:30-21:00 Παρουσιάσεις ομάδων και γενική συζήτηση
21:00  Δείπνο

Με την πρόσκληση αυτή καλούνται όσες και όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν έως 3 Μαρτίου 2023 την επισυναπτόμενη Αίτηση συμμετοχής
Διεύθυνση αποστολής: Διευθύντρια ΠΜΣ «Κρίση και Ιστορική Αλλαγή», Αναπλ. Καθ. Ελένη Γκαρά, e-mail: egara@aegean.gr, τηλ. 22510-36337.

31/3/2023
31/3/2023
3:00 μμ