Γιαννακόπουλος Κώστας

Kαθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία του Φύλου»

ΦΕΚ Διορισμού: Τεύχος Γ’ 273/11.02.2022

Ο Κώστας Γιαννακόπουλος σπούδασε νομικά και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική ανθρωπολογία και έλαβε το διδακτορικό του στην Εcole desHautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι) το 1995. Η διατριβή του διερευνά το σώμα, τα συναισθήματα και την ανδρική ταυτότητα στους ποδοσφαιριστές και οπαδούς μιας ομάδας του Πειραιά και σε άνδρες με ομοφυλοφιλικές πρακτικές στην Αθήνα. Υπήρξε επισκέπτης καθηγητής στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι) και στα Πανεπιστήμια της Στοκχόλμης και του Γκέτεμποργκ. Είναι μέλος της Ευρωπαίκής Ενωσης Κοινωνικών Ανθρωπολόγων (EASA) και της Εταιρείας Μελέτης Ιστοριογραφίας και Θεωρίας της Ιστορίας (ΕΜΙΘΙ). Είναι διευθυντής του ΠΜΣ “Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το φύλο, την σεξουαλικότητα, την υγεία, την συγγένεια, την σχέση μεταξύ ανθρωπολογίας και ψυχανάλυσης, τις πολιτικές της διαφοράς και τον αστικό χώρο. Στις δημοσιεύσεις του συγκαταλέγονται επιμέλειες βιβλίων και άρθρα για την φεμινιστική και queerθεωρία, τη συγκρότηση του ανδρισμού, της ομοκοινωνικότητας και της ομοφυλοφιλίας, την κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή του Aids, τον εθνικισμό και το ποδόσφαιρο, την ανθρωπολογική και ψυχαναλυτική προσέγγιση των συναισθημάτων και της έμφυλης/σεξουαλικής υποκειμενικότητας, την αναστοχαστική ανθρωπολογία, τις «εναλλακτικές» μορφές συγγένειας, την ανάπλαση (gentrification), την έννοια της «πολυπολιτισμικότητας» και τις χωρικές πολιτικές της διαφοράς. Από το 2014 πραγματοποιεί αρχειακή και εθνογραφική έρευνα για την ανδρική ομοφυλοφιλία στη μεταπολεμική Ελλάδα.

 • 2020 “Γνώση και εξουσία. Μυστικότητα, εννοιολογήσεις  των ανδρικών ομοερωτικών σχέσεων και ένα (ομο)σεξουαλικό έγκλημα στη μεταπολεμική Αθήνα” στο Δήμητρα Βασιλειάδου και Γλαύκη Γκότση (επιμ.) Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα. Θεμέλιο, Αθήνα, σελ. 167-187.
 • 2019 “Φαντάσματα από το παρελθόν στο παρόν. Ανδρικές ομοερωτικές επιθυμίες και πολιτικές στη μεταπολεμική και σύγχρονη Ελλάδα”, στο Δήμητρα Βασιλειάδου, Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Ανδρονίκη Διαλέτη, Γιώργος Πλακωτός (επιμ.), Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο, Gutenberg, Αθήνα,  σελ. 152-169.
 • 2016 “Naked Piazza’ : Male (homo) sexualities, Masculinities an Consumer Cultures in Greece since the 1960s” στο Κornetis K., Kotsovili E. and Papadogiannis N. (eds)  Consumption and Gender in Southern Europe since the long 1960s.   London, pp. 173-189.
 • 2014 “O Αλλος ως θέαμα. Χωρικές πολιτικές της διαφοράς στον Κεραμεικό και το Γκάζι” στο Παπαταξιάρχης Ε. (επιμ.) Πολιτικές της καθημερινότητας. Σύνορο, σώμα και ιδιότητα του πολίτη. Αθήνα: Αλεξάνδρεια
 • 2010 Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού. (συνεπιμέλεια με τον Γ. Γιαννιτσιώτη), Εκδόσεις Αλεξάνδρεια/Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα 2010 Language and Sexuality (Through and) Beyond Gender. (συνεπιμέλεια με τους Κ. Κανάκη και Β. Καντσά)
 • 2010 Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού. (συνεπιμέλεια με τον Γ. Γιαννιτσιώτη), Εκδόσεις Αλεξάνδρεια/Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα.
 • 2010 Language and Sexuality (Through and) Beyond Gender. (συνεπιμέλεια με τους Κ. Κανάκη και Β. Καντσά), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge.
 • 2008 Historein. A review of the past and other stories τεύχος 8, “Performing emotions: historical and anthropological sites of affect” (συνεπιμέλεια με τις Α. Αθανασίου, Δ. Βαλατσού και Π. Χαντζαρούλα)”, Αθήνα, εκδόσεις Νεφέλη.
 • 2006 Σεξουαλικότητα. Θεωρίες και πολιτικές της ανθρωπολογίας. (επιμέλεια), Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια.
 • 2006 Εκ των Υστέρων. Ψυχαναλυτικό περιοδικό, τεύχος 14: «Ψυχανάλυση και Κοινωνική Ανθρωπολογία» (επιμέλεια), Αθήνα, εκδόσεις Εξάντας, Νοέμβριος.
 • 2010 “Cultural meanings of loneliness: kinship, sexuality and (homo)sexual identity in contemporary Greece” Journal of Mediterranean Studies, τεύχος αφιέρωμα στη σεξουαλικότητα στην Ελλάδα, E. Georges-C. Moutsatsos (eds): 264-282.
 • 2010 « Ενα κενό μέσα στη πόλη. Χώρος, διαφορά και ουτοπία στον Κεραμεικό και το Γκάζι» στο Κ. Γιαννακόπουλος – Γ. Γιαννιτσιώτης (επιμέλεια) Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού, εκδόσεις Αλεξάνδρεια/Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα: 117-138.
 • 2008 «Notions du politique et altéritè sexuele » στο Gilles de Rapper et Pierre Sintès (ed.) Nommer et classer dans les Balkans, Athènes, Ecole française d’Athènes: 123-131.
 • 2006 «“Υποψιασμένα κορμιά” : επιθυμία, σχέσεις εξουσίας και ιθαγενείς εννοιολογήσεις του ασυνείδητου» στο Εκ των Υστέρων. Ψυχαναλυτικό περιοδικό, τεύχος 14: «Ψυχανάλυση και Κοινωνική Ανθρωπολογία» , επιμέλεια τεύχους: Κ. Γιαννακόπουλος, Νοέμβριος, Αθήνα, εκδόσεις Εξάντας: 52-67.
 • 2005 «Πόλεμοι μεταξύ ανδρών. Ποδόσφαιρο, ανδρικές σεξουαλικότητες και εθνικισμοί.» Σύγχρονα Θέματα 88, Ιανουάριος-Μάρτιος: 58-67.
 • 2003 «Εμφυλη τάξη και αταξία: ‘φυσικός’ ανδρισμός και άσκηση εξουσίας» στο Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμέλεια) Εαυτός και “Άλλος”. Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο , εκδόσεις Gutenberg, Aθήνα: 183-204.
 • 2001 «Ανδρική ταυτότητα, σώμα και ομόφυλες σχέσεις. Μία προσέγγιση του φύλου και της σεξουαλικότητας» στο Σ. Δημητρίου (επιμέλεια) Ανθρωπολογία των φύλων Αθήνα, εκδόσεις Σαββάλας: 161-187.
 • 1998 Πολιτικές σεξουαλικότητας και υγείας την εποχή του AIDS» στο Σύγχρονα Θέματα 66, Ιανουάριος-Μάρτιος: 76-86.
 • 1998 «Corps érotique masculin et identités sexuelles au Pirèe et à Athènes » στο Gradhiva. Revue d’histoire et d’anthropologie 23, (dossier « Anthropologie des sexes »): 101-108.
 • 1996 «Αmis ou amants? Amours entre hommes et identités sexuelles au Pirèe et à Athènes » Terrain. Carnets du patrimoine ethnologique 27, septembre (τεύχος με θέμα « L’amour”): 59-70.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-095 Ανθρωπολογία του σώματος
Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΚΑ-122 Ανθρωπολογία των φύλων
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΚΑ-141 Ανθρωπολογική Θεωρία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΦΠΚ-1 Θεωρίες του φύλου
ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

ΠΑ/Σ-032 Ανθρωπολογία του αστικού χώρου (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-095 Ανθρωπολογία του σώματος
Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΚΑ-122 Ανθρωπολογία των φύλων
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΦΠΚ-1 Θεωρίες του φύλου
Γιαννακόπουλος Κώστας