ΦΠΚ-2 Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα

ΦΠΚ-2 Γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα εστιάζει σε δύο βασικούς άξονες: α) την εξοικείωση με την κοινωνιογλωσσολογική έρευνα που έχει ως αντικείμενο το φύλο και β) την προσέγγιση της ενδεικτικής σχέσης γλώσσας-φύλου-σεξουαλικότητας. Εστιάζοντας στο φύλο ως αναλυτική κατηγορία στη μελέτη της γλώσσας, θα εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους τυχόν διαφοροποιείται η γλωσσική παραγωγή των υποκειμένων, καθώς επίσης και ζητήματα γλωσσικής ανισότητας και σεξισμού σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Παράλληλα, θα γίνει σαφής η αλληλεξάρτηση γλωσσικών μοτίβων, έμφυλων σχέσεων και γλωσσικών στάσεων των έμφυλων υποκειμένων.

Προφανώς, το φύλο και η σεξουαλικότητα διακρίνονται, σε θεωρητικό επίπεδο. Ωστόσο, εξετάζοντας τον παράγοντα της σεξουαλικότητας και της στενής διαπλοκής του με τη γλώσσα, θα διαπιστώσουμε ότι μια συζήτηση για τη σεξουαλικότητα χωρίς αναφορά στο φύλο είναι ανεδαφική, ενώ, ταυτόχρονα κάθε συζήτηση για τη σεξουαλικότητα που λαμβάνει υπόψη το φύλο αναμετράται με τη διαπίστωση ότι στο βαθμό που η ετεροκανονικότητα αποτελεί θεσμό, η σχέση μεταξύ φύλου-γλώσσας-σεξουαλικότητας είναι, σε μεγάλο βαθμό, προδιαγεγραμμένη βάσει ισχυρότατων στερεοτύπων (τα οποία ωστόσο δεν είναι άχρονα αλλά ιστορικά).

Παρόλα αυτά, στο βαθμό που η γλώσσα δεν δομείται μόνο από το κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και το δομεί με τη σειρά της, υπάρχει πάντα περιθώριο διαπραγμάτευσης. Αυτή η διαπραγμάτευση—και το κοινωνικό της κόστος–είναι εμφανής στο λόγο των ατόμων (και των ομάδων) που αρνούνται να συμμορφωθούν με τα προτάγματα της θεσμοθετημένης ετεροκανονικότητας, παίρνοντας αποστάσεις από τα έμφυλα στερεότυπα αλλά και το ρίσκο που ενέχει η μη-ευθυγραμμισμένη γλωσσική, έμφυλη ή/και σεξουαλική συμπεριφορά.

Σε αυτό το μάθημα εξετάζουμε δεδομένα από την ελληνική και τη διεθνή πραγματικότητα και παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε έναν από τους πιο δραστήριους διεπιστημονικούς και διαθεματικούς κλάδους της γλωσσολογικής έρευνας. Το μάθημα οργανώνεται στις εξής ευρείες θεματικές ενότητες:

Θεματικές ενότητες

  1. Γλώσσα, φύλο και πρώιμη κοινωνιογλωσσολογία
  2. Γλώσσα και φύλο: Ενδεικτικότητα και κοινότητες πρακτικής
  3. Γλωσσικός σεξισμός
  4. Από το «γλώσσα και φύλο» στο «γλώσσα, φύλο και σεξουαλικότητα»
  5. Γλώσσα και σεξουαλικότητα: «ταυτότητα», «επιθυμία» και “queer linguistics”
  6. Φύλο, σεξουαλικότητα και η ιδιότητα του πολίτη: Το ετεροκανονιστικό μοντέλο
  7. Πορνογραφική γλώσσα: Μελέτη περίπτωσης
  8. Ο λόγος της ομόφυλης γονεϊκότητας: Το ελληνικό παράδειγμα
  9. Φύλο και σεξουαλικότητα στο γλωσσικό τοπίο

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΦΠΚ -2

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υπόβαθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Κανάκης Κώστας

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι