ΙΑΛ-3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου

ΙΑΛ-3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο 17ος αιώνας υπήρξε εποχή γενικευμένης κρίσης, που εκδηλώθηκε με δημογραφική κάμψη, οικονομική δυσπραγία, κοινωνικές αναταραχές, πολιτικές συγκρούσεις και σκληρούς πολέμους. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία –όπως και στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, αν και με διαφορετικό τρόπο– η λεγόμενη «κρίση του 17ου αιώνα» οδήγησε σε μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμό των θεσμών, των κοινωνικο-οικονομικών δομών και των σχέσεων εξουσίας, αλλά και των διακοινοτικών σχέσεων. Το μάθημα εξετάζει τα πεδία εκδήλωσης της κρίσης στον οθωμανικό χώρο, καθώς και τις θεσμικές και κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που οδήγησαν στον μετασχηματισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των κοινωνιών της.

Θεματικές ενότητες:

 1. Ο κόσμος τον 17ο αιώνα
 2. Ο 17ος αιώνας ως εποχή κρίσης
 3. Κλιματικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες
 4. Οθωμανικό κράτος και θεσμοί
 5. Ο οθωμανικός 17ος αιώνας: από την παρακμή στην κρίση
 6. Εξεγέρσεις στο αυτοκρατορικό κέντρο
 7. Εξεγέρσεις των τζελαλήδων και οι συνέπειές τους
 8. Η Μεγάλη Εκκλησία σε κρίση
 9. Φονταμενταλισμός και μεσσιανισμός
 10. Θρησκεία, ιδεολογία και διακυβέρνηση
 11. Θεσμικοί και κοινωνικο-οικονομικοί μετασχηματισμοί

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΙΑΛ-3

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Ελένη Γκαρά

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ναι, σε συνεννόηση με τη διδάσκουσα