Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Πρόγραμμα Παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθούν προφορικές  παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητριών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

στις 10:00πμ της κ. Εμμανουήλ Δήμητρας (ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία) , με θέμα:

«Η κεντρική αγορά της Μυτιλήνης ως τόπος μνήμης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης το χρονικό διάστημα 1960-1980.»

Επιβλέπουσα: Ποθητή Χαντζαρούλα


στις 11:00πμ της κ.Ψωμιάδου Χρυσούλας (ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία), με θέμα:

«Οι διαφορετικές ιστορίες της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μια συγκριτική προσέγγιση ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισπανία.»

Επιβλέπουσα: Βενετία Καντσά


Στις 12:00πμ της κ. Βασιλάκη Στυλιανής (ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία), με θέμα:

«Κρυμμένα παιδιά στην Ελλάδα και στη Γαλλία κατά την διάρκεια του ολοκαυτώματος»

Επιβλέπουσα: Ποθητή Χαντζαρούλα