Ι-287 Διδακτική της Ιστορίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η διδακτική της ιστορίας δεν είναι μία. Δεν υπάρχει ενιαίος και αλάνθαστος τρόπος διδακτικής της ιστορίας για όλους τους διδάσκοντες και τους διδασκόμενους. Και πριν εξοικειωθεί καμιά/κανείς με τις όποιες διδακτικές της μεθόδους, οφείλει να ασχοληθεί με την ιστορία και τη δική της ιστορία. Δεδομένων των παραπάνω, αυτό το μάθημα προσφέρει μια σειρά σεμιναρίων αφιερωμένων αφενός στην εμβάθυνση στην ιστοριογραφία και τη μεθοδολογία της ιστορίας, αφετέρου στις παιδαγωγικές βάσεις και τις διδακτικές διαστάσεις της ιστορίας.

1) Αιτιότητα και Εξήγηση. Ιστορία 101
2) Η ιστορία των βιβλίων ιστορίας
3) Η κρατική ιστορία και οι σιωπές της
4) Ιστορία και Πειθαρχία. Κλασικές σπουδές, μνημεία, χάρτες
5) Λέξεις και γεύσεις και της Ιστορίας. Το ζήτημα των πηγών
6) Νέες μέθοδοι και προσεγγίσεις. Προφορική & Τοπική ιστορία
7) Μικρο-ιστορία και Ιστορία της Καθημερινότητας
8) Ιστορία, Αφήγηση, Πλοκή
9) Η φαντασία στην ιστορία
10) Το άλλο μισό της ιστορίας (του)
11) Η μνήμη σαν πολιτική
12-13) Παρουσίαση Εργασιών

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

Ι-287

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).