ΚΑ-102 Ζητήματα Αφρικανικής εθνογραφίας Ι

ΚΑ-102 Ζητήματα Αφρικανικής εθνογραφίας Ι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1: Οι Nuer του Evans–Pritchard. 1. Θεωρία της καταγωγής και των ομάδων μονογραμμικής καταγωγής 1.1 Μια γενεαλογία του όρου «καταγωγή» στη βρετανική κοινωνική

Ανθρωπολογία 1.2 Τι είναι συγγένεια; 1.3 Τι είναι ένα «σύστημα συγγένειας»;

1.4 Σχέσεις προσώπου με πρόσωπο και δομικές αρχές 2. Nuer: άνθρωποι, κοπάδια, περιβάλλον και χρόνος 2.1 Λίγα λόγια για το έργο και τον συγγραφέα 2.2 Πληθυσμιακή κατανομή και αγροτικές δραστηριότητες 2.2.α Άνθρωποι και κοπάδια 2.2.β Οικολογία Nuer 2.2.γ Διαστάσεις της τοπικότητας 2.3 Χρόνος και χώρος 2.3.α Οικολογικός χρόνος, δομικός χρόνος 2.3.β Χώρος και δομική απόσταση 3. Nuer: πολιτικό και γενεαλογικό σύστημα 3.1 Το πολιτικό σύστημα 3.2 Πολιτικό σύστημα, βεντέτα και η έννοια της κατάτμησης 3.3 Η συνάρθρωση εδαφικού και γενεαλογικού συστήματος 3.4 Ένα παράδειγμα: το χωριό Konye


Ενότητα 2: «Διλήμματα Nuer»: Οι Nuer της Sharon Hutchinson 1. Εμφύλιος και βεντέτα 1.1 Η «Πολιτική του Νότου» και η αμφισβήτησή της 1.2 Ο Σουδανικός εθνικισμός και η αντιπαράθεση βοράς/νότος 1.3 Οι Nuer και ο πρώτος εμφύλιος (1955/56-1972) 1.4 Οι Nuer και ο δεύτερος εμφύλιος (1983-2005) 1.5 Πολιτισμός, κοινότητα και ανδρισμός στην εποχή των πυροβόλων όπλων 2. Βοοειδή και αίμα: ο μεταβαλλόμενος συμβολισμός του φύλου, του γάμου και της καταγωγής 2.1 Αίμα και τροφή 2.2 Αίμα, βοοειδή και τροφή: ένα παράδειγμα έμφυλων σχέσεων 2.2.α Βοοειδή υπεράνω αίματος 2.2.β Δεσμά κοπαδιού: η σχέση πατέρα-υιού 2.2.γ Δεσμά αίματος: η σχέση μητέρας-παιδιού 2.2.δ Δεσμά αίματος: μύηση και έλεγχος του (ανδρικού) εαυτού 2.2.ε Δεσμά τροφής: οι γυναίκες ως διαμεσολαβητές 2.3 Βοοειδή-υπεράνω-αίματος: ένα επαπειλούμενο παράδειγμα 2.3.α Πατρότητα, νομιμότητα και μοιχεία 2.3.β Διαζύγιο


Ενότητα 3: Από τις «φυλές» στην «παραγωγή της τοπικότητας»: αναπαραστάσεις της Υποσαχάριας Αφρικής 1. Οι «φυλές» στον χώρο και στον χρόνο 1.1 «Φυλή»: κρίση μιας έννοιας

1.2 «Φυλή», αποικιοκρατία και οι Βρετανοί κοινωνικοί ανθρωπολόγοι 1.3 «Φυλή» και δουλεμπόριο

  1. Πέρα από τις «φυλές»: η «παραγωγή της τοπικότητας» στα προ-αποικιακά Grassfields 2.1 Το «αφρικανικό σύνορο» και η «παραγωγή της τοπικότητας»: η

σύγκλιση δύο παραδειγμάτων 2.1.α Το κατά Kopytoff «αφρικανικό σύνορο» 2.1.β Η κατά Appadurai «παραγωγή της τοπικότητας» 2.2 Τα προ-αποικιακά Grassfields (17ος έως αρχές 20ού αιώνα) 2.2.α Γενικά χαρακτηριστικά 2.2.β Γλωσσολογικά και αρχαιολογικά δεδομένα 2.2.γ Μετακινήσεις πληθυσμών, ετερογενείς συνθέσεις και απο-εδαφοποίηση: ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες

2.3 Η «παραγωγή της τοπικότητας» στα προ-αποικιακά Grassfields 2.3.α Ο ιδρυτικός μύθος ως λόγος της συγγένειας και οι ανεπίσημες αφηγήσεις 2.3.β «Αφρικανικό σύνορο», «παραγωγή της

τοπικότητας» και μορφοκλάσματα


Ενότητα 4: Ανταλλαγές, νομίσματα και χρήμα στην Υποσαχάρια Αφρική 1. Σφαίρες ανταλλαγής και νομίσματα 1.1 Σφαίρες ανταλλαγής Tiv 1.1.α Κατηγορίες αγαθών, αγορές και δώρα

1.1.β Σφαίρες ανταλλαγής και γάμος 1.2 Νομίσματα και εμπόριο Tiv: προς μια αναθεώρηση του

μοντέλου των σφαιρών ανταλλαγής 1.2.α Ράβδοι, πίστωση και εμπόριο στην Cross River κατά

την προ-αποικιακή περίοδο 1.2.β Προ-αποικιακό εμπόριο Tiv και το ύφασμα-νόμισμα Tugudu 1.2.γ Το ανασκευασμένο μοντέλο της οικονομίας Tiv 1.3 Από τους κανόνες στις πολιτικές της ανταλλαγής: η «πολιτισμική τοπογραφία του πλούτου» 1.3.α Τα βοοειδή 1.3.β Δικαιώματα επί προσώπων 1.3.γ Χρήμα, καταναλωτικά αγαθά και στέγη 2.Οι αφρικανικές οικονομίες στη δίνη του δουλεμπορίου και της αποικιοκρατίας 2.1 Ατλαντικό δουλεμπόριο και χρέη σάρκας: η αποσύνθεση των «ανθρώπινων οικονομιών» της Υποσαχάριας Αφρικής 2.1.α Χρέη σάρκας Tiv 2.1.β Το υπερατλαντικό δουλεμπόριο 2.2 Αποικιοκρατία και χρήμα στους Nuer του Νότιου Σουδάν 2.2.α Βοοειδή και χρήμα 2.2.β «Το χρήμα δεν έχει αίμα»: αίμα, χρήμα και η ταύτιση ανθρώπων και βοοειδών 2.2.γ Υβριδικές κατηγορίες πλούτου 2.2.δ Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός και κοινωνικές σχέσεις


Ενότητα 5: Θεοί, πρόγονοι και χριστιανοί: εκφάνσεις της θρησκείας 1. Η λατρεία των προγόνων στη Δυτική Αφρική 1.1 Τι είναι η προγονολατρία; 1.2 Η λατρεία των προγόνων στα Grassfields του δυτικού Καμερούν 1.2.α «Οικισμός», συγγένεια και προγονολατρία 1.2.α.1 Ο «οικισμός» 1.2.α.2 Οι ομάδες συγγένειας 1.2.β Πώς γίνεται κανείς πρόγονος 1.2.β.1 Οι νεκρικές τελετές 1.2.β.2 Η κατασκευή των προγόνων 1.2.γ Ιεραρχία, μιαρότητα του θανάτου και χριστιανικός εξισωτισμός 1.2.γ.1 Πρόσωπο, πρόγονος, μιαρότητα και ιεραρχία: η έννοια του προσώπου στα Grassfields του δυτικού Καμερούν (προ-αποικιακή περίοδος) 1.2.γ.2 Εξισωτισμός και ατομικισμός: ο αντίκτυπος του χριστιανισμού στις παραδοσιακές αντιλήψεις και πρακτικές 2. Πρόγονοι, πεπρωμένο και πρόσωπο στη Δυτική Αφρική 2.1 Ο Ιώβ, ο Οιδίποδας και οι πρόγονοι στους Tallensi της βόρειας Γκάνας (Meyer Fortes) 2.1.α Κύκλος ζωής και πεπρωμένο 2.1.β Καλό πεπρωμένο, προγονικά πνεύματα και γονείς 2.1.γ Οι πρόγονοι της ομάδας μονογραμμικής καταγωγής 2.1.δ Δικαιοσύνη, ευθύνη και οι πρόγονοι 2.2 «Πώς οι άνθρωποι φτιάχνουν τους θεούς»: πεπρωμένο και πρόσωπο στους Yoruba της Νιγηρίας (Karin Barber) 2.2.α Συγγένεια και πολιτική οργάνωση Yoruba 2.2.β Η σχέση των ανθρώπων με τις πνευματικές οντότητες 2.2.γ «Μεγάλοι άνδρες», òrìșà, ακόλουθοι και πιστοί 3. Ο πεντηκοστιανισμός στην Υποσαχάρια Αφρική 3.1 Τι είναι ο πεντηκοστιανισμός; 3.1.α Οι καταβολές του πεντηκοστιανισμού 3.1.β Η απήχηση και η εξάπλωση του πεντηκοστιανισμού 3.2 Ο πεντηκοστιανισμός στην Αφρική και στην Γκάνα 3.2.α Η μελέτη του χριστιανισμού στην Αφρική 3.2.β Ο πεντηκοστιανισμός στην Γκάνα: χριστιανισμός, «παραδοσιακή θρησκεία» και κράτος 3.2.γ «Προχώρα σε μια οριστική ρήξη με το παρελθόν»: η κατασκευή του «παρελθόντος» και του νεωτερικού υποκειμένου στον λόγο και στην πρακτική των πεντηκοστιανιστών 3.2.δ «Απελευθερώσου από τις δυνάμεις του σκότους»: άτομο, οικογένεια και χρήμα 3.3 Πεντηκοστιανισμός, ταυτότητα, κατανάλωση και παγκοσμιοποίηση

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

KA-102

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Επιλογής, Ειδικού υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).