Τσεκένης Αιμίλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία της Αφρικής»

ΦΕΚ Διορισμού: 1363/16.05.2021 τ. Γ'

Ο Αιμίλιος Τσεκένης γεννήθηκε στη Ντουάλα (Καμερούν). Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο του Montpellier I (Γαλλία) και κοινωνική ανθρωπολογία στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι). Οι δημοσιεύσεις του αφορούν στην προ-αποικιακή ιστορία και εθνογραφία του δυτικού Καμερούν και πραγματεύονται: την τελετουργική συγκρότηση της ‘βασιλείας’ και της ‘φυλαρχίας’ στη δυτική Αφρική και ιδιαίτερα στα Grassfields του δυτικού Καμερούν κατά την προ-αποικιακή περίοδο· την ‘παραγωγή της τοπικότητας’ στα προ-αποικιακά Grassfields του δυτικού Καμερούν· την έννοια του προσώπου και τη μαγγανεία στα μετά-αποικιακά Grassfields και το Καμερούν.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-106 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας ΙΙ
Ειδίκευσης
ΚΑ-108 Ανθρωπολογία, αποικιοκρατία και Αφρική
Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
ΚΑ-102 Ζητήματα Αφρικανικής εθνογραφίας Ι
Επιλογής, Ειδικού υποβάθρου
ΠΑ/Σ-001 Όψεις της έννοιας του προσώπου (Μελανησία, Αφρική)
Ειδίκευσης

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

ΚΑ-102 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας I (επιλεγόμενο μάθημα)
ΚΑ-103 Ανθρωπολογία της υποσαχάριας Αφρικής (επιλεγόμενο μάθημα)
ΚΑ-104 Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της Αφρικής (υποχρεωτικό μάθημα)
ΚΑ-106 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας ΙΙ (επιλεγόμενο μάθημα)
ΚΑ-107 Αυτοκρατορία, αποικιοκρατία και Αφρική (επιλεγόμενο μάθημα)
ΚΑ-110 Εθνογραφία άλλων κοινωνιών (υποχρεωτικό μάθημα)
ΚΑ-116 Εξουσία, Ιεραρχία, Αυθεντία: Μία συγκριτική προσέγγιση – Ινδία και Αφρική (επιλεγόμενο μάθημα)
ΚΑ-151 Πολιτική ανθρωπολογία (υποχρεωτικό μάθημα)
ΠΑ/Σ-010 Εθνογραφία άλλων κοινωνιών (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-057 Ζητήματα Αφρικανικής Εθνογραφίας (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-063 Ζητήματα Αφρικανικής Εθνογραφίας Ι (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-064 Ζητήματα Αφρικανικής Εθνογραφίας ΙΙ (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-085 Borders, frontiers and migration (επιλεγόμενο σεμινάριο σε συνδιδασκαλία)
ΓΦ-10 Πρόσωπο, φύλο, σώμα: παραδείγματα από την Αφρική και τη Μελανησία (μεταπτυχιακό μάθημα, ΠΜΣ Γυναίκες και Φύλα)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-106 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας ΙΙ
Ειδίκευσης
ΚΑ-108 Ανθρωπολογία, αποικιοκρατία και Αφρική
Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
ΠΑ/Σ-001 Όψεις της έννοιας του προσώπου (Μελανησία, Αφρική)
Ειδίκευσης

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα