Τσεκένης Αιμίλιος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία της Αφρικής»

ΦΕΚ Διορισμού: 1363/16.05.2021 τ. Γ'

Ο Αιμίλιος Τσεκένης γεννήθηκε στη Ντουάλα (Καμερούν). Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο του Montpellier I (Γαλλία) και κοινωνική ανθρωπολογία στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Παρίσι). Οι δημοσιεύσεις του αφορούν στην προ-αποικιακή ιστορία και εθνογραφία του δυτικού Καμερούν και πραγματεύονται: την τελετουργική συγκρότηση της ‘βασιλείας’ και της ‘φυλαρχίας’ στη δυτική Αφρική και ιδιαίτερα στα Grassfields του δυτικού Καμερούν κατά την προ-αποικιακή περίοδο· την ‘παραγωγή της τοπικότητας’ στα προ-αποικιακά Grassfields του δυτικού Καμερούν· την έννοια του προσώπου και τη μαγγανεία στα μετά-αποικιακά Grassfields και το Καμερούν.

Βιβλία:

2020 Η Αφρική και οι ανθρωπολογίες της. Αποικιακές και μετα-αποικιακές εθνογραφίες. Αθήνα: Πατάκη (Σειρά «Ανθρωπολογικοί ορίζοντες»).


Άρθρα σε περιοδικά με κριτές:

 • 2017 Personhood, Collectives and the Human-Animal Distinction: the Cases of the Cameroon Grassfields and Madagascar. Anthropologica 59 (1): 129-143.
 • 2016 Cooking, swallowing, chewing: ‘culinary semiotics’ and the political economy of witchcraft in the Cameroon Grassfields. International Journal of Semiotics 2 (2): 85-105.
 • 2015 ‘Children are the Food sent by God’: Culinary Imagery and the Making of Persons in the Cameroon Grassfields. Journal of the Royal Anthropological Institute 21 (2): 330-351.
 • 2011 Από τις ‘φυλές’ στην ‘παραγωγή της τοπικότητας’: Αναπαραστάσεις της υποσαχάριας Αφρικής. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 132-133: 67-98.
 • 2011 Sur quelques aspects de la royauté mossi (Yatenga précolonial; Burkina Faso). Anthropos 106 (1): 135-148.
 • 2010 Kinship values and the ‘production of locality’ in pre-colonial Cameroon Grassfields (west Cameroon). Suomen antropologi. Journal of the Finnish Anthropological Society 35 (3): 5-27.
 • 2010 ‘Gens du pouvoir’ / ‘gens de la terre’: un point de vue Batié (chefferie Grassfields de l’Ouest – Cameroun). Anthropos 105 (2) : 489-502.
 • 2010 La ‘frontière africaine’ revisitée: ‘ethnogenèse’ dans les Grassfields de l’est (le cas de la chefferie bamiléké de Batié). Canadian Journal of African Studies 44 (1): 142-177.

Πρακτικά συνεδρίων (με κριτές)

 • 2016 Cannibal-witches, zombies and the making of an African modernity in the Cameroon Grassfields. Στο Deltsou, E. και Papadopoulou (επιμ.), Changing Worlds & Sign of the Times. Selected proceedings from the 10th International Conference of the Hellenic Semiotic Society: 123-133.
 • 2011 Exploring the production of knowledge on Africa through the concept of ‘personhood’. Ηλεκτρονική δημοσίευση ανακοίνωσης που έγινε στο 4th European Conference on African Studies: African Engagements: On whose terms?, Πανεπιστήμιο της Ουπσάλα, Σουηδία, 15-18 Ιουνίου.
 • 2009 From pre-colonial fluidity to post-colonial essentialism: the ‘African frontier’ and the changing concept of ‘autochthony’ (the case of the eastern Grassfields – Cameroon). Ηλεκτρονική δημοσίευση ανακοίνωσης που έγινε στο πλαίσιο του 3rd European Conference on African Studies: Re-spacing Africa, Πανεπιστήμιο της Λειψίας, Γερμανία, 4-7 Ιουνίου.
 • 2007 «Ο βάτραχος, ο χαμαιλέοντας και οι άνθρωποι …. : ‘φύση’, ‘κοινωνία’ και ‘πρόσωπο’ στους Μπαμιλεκέ του δυτικού Καμερούν». Στο Ζώρας, Κώστας και Φ. Μπαντιμαρούδης (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα (1ο Συνέδριο Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μυτιλήνη 2006), Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή: 387-405.

Βιβλιοκρισίες

 • 2007 «Μια ιστορία της κοινωνικής ανθρωπολογίας», για το βιβλίο: Adam Kuper, Η επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Μεταμορφώσεις ενός μύθου, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 2007. Σύγχρονα Θέματα, χρόνος 29ος, τεύχος 98, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007: 25-28.
 • 2002 Catherine Alès C. και Cécile Barraud (επιμ.), Sexe relatif ou sexe absolu? De la distinction de sexe dans les sociétés, Maison des sciences de l’homme, Παρίσι, 2001, στο περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, χρόνος 25ος, τεύχος 80, Ιούνιος 2002: 74-77.
 • 1995 Peter Geschiere και Piet Konings (επιμ.), Itinéraires d’accumulation au Cameroun, Karthala, Παρίσι, 1993, στο περιοδικό Cahiers d’études africaines, 138-139, 1995: 692-695.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-106 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας ΙΙ
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΚΑ-108 Ανθρωπολογία, αποικιοκρατία και Αφρική
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΚΑ-102 Ζητήματα Αφρικανικής εθνογραφίας Ι
Επιλογής, Ειδικού υποβάθρου
ΠΑ/Σ-001 Όψεις της έννοιας του προσώπου (Μελανησία, Αφρική)
Ειδίκευσης

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

ΚΑ-102 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας I (επιλεγόμενο μάθημα)
ΚΑ-103 Ανθρωπολογία της υποσαχάριας Αφρικής (επιλεγόμενο μάθημα)
ΚΑ-104 Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της Αφρικής (υποχρεωτικό μάθημα)
ΚΑ-106 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας ΙΙ (επιλεγόμενο μάθημα)
ΚΑ-107 Αυτοκρατορία, αποικιοκρατία και Αφρική (επιλεγόμενο μάθημα)
ΚΑ-110 Εθνογραφία άλλων κοινωνιών (υποχρεωτικό μάθημα)
ΚΑ-116 Εξουσία, Ιεραρχία, Αυθεντία: Μία συγκριτική προσέγγιση – Ινδία και Αφρική (επιλεγόμενο μάθημα)
ΚΑ-151 Πολιτική ανθρωπολογία (υποχρεωτικό μάθημα)
ΠΑ/Σ-010 Εθνογραφία άλλων κοινωνιών (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-057 Ζητήματα Αφρικανικής Εθνογραφίας (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-063 Ζητήματα Αφρικανικής Εθνογραφίας Ι (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-064 Ζητήματα Αφρικανικής Εθνογραφίας ΙΙ (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-085 Borders, frontiers and migration (επιλεγόμενο σεμινάριο σε συνδιδασκαλία)
ΓΦ-10 Πρόσωπο, φύλο, σώμα: παραδείγματα από την Αφρική και τη Μελανησία (μεταπτυχιακό μάθημα, ΠΜΣ Γυναίκες και Φύλα)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-106 Ζητήματα αφρικανικής εθνογραφίας ΙΙ
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΚΑ-108 Ανθρωπολογία, αποικιοκρατία και Αφρική
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-001 Όψεις της έννοιας του προσώπου (Μελανησία, Αφρική)
Ειδίκευσης

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα