ΚΑ-108 Ανθρωπολογία, αποικιοκρατία και Αφρική

ΚΑ-108 Ανθρωπολογία, αποικιοκρατία και Αφρική

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1: Η Ευρωπαϊκή κυριαρχία 1. Οι λόγοι της παγκόσμιας κυριαρχίας της Ευρώπης 1.1 Δημογραφικός παράγοντας 1.2 Θρησκευτικοί και πολιτικοί παράγοντες 1.3 Τεχνολογικοί παράγοντες 1.4 Πολιτισμικοί και πνευματικοί παράγοντες 2. Αίτια της Ευρωπαϊκής εξάπλωσης στον κόσμο 2.1 Αποικίες και μητροπόλεις 2.2 Αποικιοκρατία και εθνικισμοί 2.3 Η μεσσιανική αποστολή της Ευρώπης 2.4 Οι διεθνείς εκθέσεις

Ενότητα 2: Η αποικιοποίηση της Αφρικής 1. Τι είναι η αποικιοκρατία; 1.1 Ορισμός και γενικά χαρακτηριστικά της αποικιοποίησης της Αφρικής 1.1.α Ορισμός 1.1.β Ιστορικά αίτια της αποικιοποίησης της Αφρικής 1.1.β.1 Τεχνολογικοί παράγοντες 1.1.β.2 Κατάκτηση: ευρωπαϊκή οπτική 1.1.γ Κατάκτηση: αντίσταση, παράδοση, διαπραγμάτευση 1.1.δ Η διακυβέρνηση των αποικιών 1.2 Ο αντίκτυπος της αποικιοκρατίας 1.2.α Αποικιακές οικονομίες  1.2.α.1 Ο αποικιακός οικονομικός σχεδιασμός 1.2.α.2 Αποδιοργάνωση και αναμόρφωση της οικονομίας 1.2.β Ο Χριστιανισμός στην Αφρική 1.2.β.1 Γενικά χαρακτηριστικά 1.2.β.2 Θρησκεία και εκπαίδευση 1.2.β.3 Υβριδικές θρησκείες και νέα θρησκευτικά κινήματα 1.2.β.4 Θρησκεία και γλώσσα 1.2.γ Πολιτική 1.2.δ Οικογένεια και συγγένεια

Ενότητα 3: Ανεξαρτησίες 1. Απότομη αύξηση του πληθυσμού 2. Απελευθέρωση 3. Οικονομική ανάπτυξη 4. Πολιτική

Ενότητα 4: Μετα-αποικιακή Αφρική Εισαγωγή 1. Δομική προσαρμογή 2. Συρρίκνωση του κράτους και πολιτική αλλαγή 3. Πολιτικές αλλαγές 4. Πτώση της γονιμότητας 5. Το AIDS

Ενότητα 5: Τα πάντα γίνονται κομμάτια: το συγκείμενο του μυθιστορήματος – Μυθοπλασία και ιστορία 1. Σύντομη ιστορία της Νιγηρίας: ύστερη προ-αποικιακή περίοδος (τέλη του 19ου αιώνα), αποικιοκρατία (τέλη 19ου αιώνα – 1960) και μετα-αποικιακή Νιγηρία 2. Βιογραφία και έργο του Chinua Achebe 3. Οι Igbo, το χωριό Umuofia και οι υπόλοιπες εθνοτικές ομάδες της Νιγηρίας

Ενότητα 6: Ποιοι είναι οι Igbo; Στοιχεία κοινωνικής οργάνωσης και πολιτισμός 1. Ο πολιτισμός Igbo στο μυθιστόρημα του Chinua Achebe 1.1 Τα εννέα χωριά, η νομή της εξουσίας και οι νόμοι 1.2 «Οικισμός», οικογένεια και έμφυλες σχέσεις 1.3 Κοινωνικοί κανόνες, «τάξη» και πολιτειακές δομές 1.3.α Τίτλοι και «τάξη»: τιτλούχοι και μη τιτλούχοι πολίτες, Egwugwu (μασκοφόροι) – άνδρες και τιτλούχοι άνδρες, οι μάσκες ως πρωτεύουσα εικαστικής τέχνης, οι osu (περιθωριοποιημένο) 1.3.β Κοινωνική δομή 1.3.γ Κατά ηλικία διάκριση, νέοι και πρεσβύτεροι 1.4 Κοσμολογία και θρησκεία 1.4.α θεϊκές οντότητες, διαμεσολαβητές και άνθρωποι 1.4.β Το chi και ο προσωπικός θεός 2. Ο πολιτισμός Igbo στην ανθρωπολογική γραμματεία (πριν και μετά την αποικιοκρατία) 2.1 Φύλο και οικονομία 2.2 Φύλο και πολιτική οργάνωση 2.3 Φύλο και τελετουργία

Ενότητα 7: Εξουσία, γνώση, εκπαίδευση και θρησκεία 1. Οι κοινωνικές ιεραρχίες νέοι/πρεσβύτεροι και άνδρες/γυναίκες και η προσχώρηση 2. Το έργο των ιεραποστολών στο μυθιστόρημα και στην εθνογραφία της Υποσαχάριας Αφρικής γενικότερα

Ενότητα 8: Το πεπρωμένο και η σημασία του chi στο μυθιστόρημα 1. Το chi και το πεπρωμένο του Okonkwo: κυριολεξία η/και μεταφορά; 2. Προγονολατρεία και πεπρωμένο στις θρησκείες της δυτικής Αφρικής (εθνογραφικά κείμενα)

Ενότητα 9: Αποικιακός και αντι-αποικιακός λόγος 1. Ευρωπαϊκές αναπαραστάσεις των «Αφρικανών» και της «Αφρικής» 2. Οι αναπαραστάσεις των αφρικανών για τους εαυτούς τους

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

KA-108

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

5

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Όχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).