ΚΑ-119 Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

ΚΑ-119 Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή σε ζητήματα ρατσισμού, διασποράς και μετανάστευσης. Διερευνά τα θεμελιακά χαρακτηριστικά μορφών φυλετισμού και διαδικασιών φυλετικοποίησης, την τυπολογία του ρατσισμού και εξετάζει το πολιτισμικά ορισμένο περιεχόμενο και τις χρήσεις «ρατσισμών» σε διαφορετικά εθνικά και εθνοτικά πλαίσια. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα παραδείγματα της ναζιστικής Γερμανίας, του καθεστώτος Jim Crow στις ΗΠΑ και στο apartheid της Ν. Αφρικής, καθώς και σε σημερινές μορφές αντισημιτισμού, αντιμουσουλμανισμού και πολιτισμικού ρατσισμού. Μελετά τις έμφυλες διαστάσεις του ρατσιστικού φαινομένου καθώς και τους διαχωρισμούς που δημιουργεί στο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. Τέλος, παρακολουθεί την παρουσία ρατσιστικών μορφωμάτων  στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και το διαδίκτυο και αναζητά τη σχέση τους με τη συνωμοσιολογική σκέψη και το θέαμα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

  1. «Φυλές», εθνικισμοί και ρατσισμοί
  2. Ρατσισμός και θρησκεία: αντιεβραϊσμός και αντισημιτισμός
  3. Ρατσισμός και θρησκεία: αντιμουσουλμανισμός
  4. Ρατσισμός και νόμος
  5. Ρατσισμός και χωρικοί διαχωρισμοί
  6. Οργανωμένος ρατσισμός και φύλο
  7. Ρατσισμός και ΜΜΕ
  8. Ρατσισμός και συνωμοσιολογική σκέψη
  9. Ρατσισμός, διαδίκτυο και νέες τεχνολογίες
  10. Ρατσισμός και θέαμα

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

KA-119

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).