ΚΑ-119 Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

ΚΑ-119 Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή σε ζητήματα ρατσισμού και μετανάστευσης. Διερευνάται η έννοια της «φυλής» σε μια ιστορική προοπτική, καθώς και εκείνη του «αντισημιτισμού» και της «ισλαμοφοβίας». Μέσα σε μία λογική πολιτισμικής τοποθέτησης και συγκρότησης ρατσιστικών μορφωμάτων σκιαγραφούνται όψεις των καθεστώτων της ναζιστικής Γερμανίας και του Jim Crow στις ΗΠΑ και διερευνώνται πολιτικές αντιμετώπισης του ρατσιστικού φαινομένου στις δύο χώρες. Ειδικά θέματα όπως η σχέση του ρατσισμού με τη συνωμοσιολογική σκέψη και η σχέση του με το θέαμα αναπτύσσονται με αναφορά σε νέες μορφές αντισημιτισμού σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνεται στη μορφή που λαμβάνουν οι ρατσισμοί στη σημερινή Ευρώπη με τη μελέτη των μουσουλμάνων μεταναστών, των προσφύγων, των μεταναστευτικών πολιτικών και του μιντιακού λόγου ευρωπαϊκών εθνικών κρατών. Τέλος, το μάθημα κάνει ιδιαίτερη μνεία στη σχέση του οργανωμένου ρατσισμού με το φύλο και την κοινωνικότητα, καθώς και τη μορφή που λαμβάνει σε ευρωπαϊκές χώρες με ιδιαίτερη έμφαση στο παράδειγμα της Ελλάδας.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

KA-119

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Επιλογής, Ειδικού υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).