Τοπάλη Πηνελόπη

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία της Μετανάστευσης»

ΦΕΚ Διορισμού: 1626/19.09.2019 τ. Γ΄

Η Πηνελόπη Τοπάλη είναι Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει σπουδάσει Μαθηματικά (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο), εφαρμοσμένη αστεακή ανθρωπολογία (ΜΑ, City University of New York) και κοινωνική ανθρωπολογία (διδακτορικό, Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Την περίοδο 2004-2008 εργάστηκε ως μεταδιδάκτορας στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Φύλο, οικιακή εργασία και εθνοτική ταυτότητα: Η διαπολιτισμική συγκρότηση του οικιακού χώρου στην Ελλάδα», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει δημοσιεύσει βιβλία και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά πάνω σε ζητήματα οικονομικών μεταναστριών, προσφύγων, μειονοτήτων, εργασίας και θρησκείας.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-119 Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
Επιλογής, Ειδικού υποβάθρου
ΠΑ/Σ-058 Επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση
Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΚΑ-130 Ανθρωπολογία της θρησκείας της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΦΠΚ-5 Φύλο και μετανάστευση
ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

KA-100 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία I (υποχρεωτικό μάθημα)
KA-115 Μειονότητες και μετανάστευση: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (επιλεγόμενο μάθημα)
KA-117 Εθνογραφία της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας (επιλεγόμενο μάθημα)
ΚΑ-119 Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις (επιλεγόμενο μάθημα)
ΚΑ-124 Culture and Society in Modern Greece (επιλεγόμενο μάθημα σε συνδιδασκαλία)
KA-140 Ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (υποχρεωτικό μάθημα)
ΚΑ-150 Οικονομική Ανθρωπολογία (υποχρεωτικό μάθημα)
ΠΑ/Σ-022 Μετανάστευση και μεταναστευτικοί πληθυσμοί (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-058 Επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-085 Borders, frontiers and migration (επιλεγόμενο σεμινάριο σε συνδιδασκαλία)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-119 Μετανάστευση και ρατσισμός: Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις
Επιλογής, Ειδικού υποβάθρου
ΠΑ/Σ-058 Επιτόπια έρευνα και συμμετοχική παρατήρηση
Ειδικού υποβάθρου ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΚΑ-130 Ανθρωπολογία της θρησκείας της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΦΠΚ-5 Φύλο και μετανάστευση
Τοπάλη Πηνελόπη