ΚΑ-140 Ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ΚΑ-140 Ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα εξετάζονται οι κυριότερες θεωρίες και ρεύματα που κυριάρχησαν στην Κοινωνική Ανθρωπολογία από το 19ο αιώνα μέχρι τα τέλη του 20ου. Έμφαση δίνεται επίσης στην κατανόηση της προέλευσης και των χαρακτηριστικών των τριών «εθνικών σχολών» (της Αγγλικής, της Γαλλικής και της Αμερικανικής) της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας καθώς και βασικών εννοιών, όπως εξέλιξη, πολιτισμός, λειτουργία, διαδικασία και δομή.

  1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Οι Aπαρχές της Aνθρωπολογικής Σκέψης
  2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2η 19ος αι. Κλασσικός Εξελικτισμός και Θεωρίες της Διάδοσης
  3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3η Η Αμερικάνικη Ανθρωπολογία – O Φραντς Μπόας και μαθητές
  4. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η Βρετανική Ανθρ/γία – Η θεωρία του Λειτουργισμού (Μαλινόφσκι)
  5. ΕΝΟΤΗΤΑ 5η Εμίλ Ντυρκέμ, Μαρσέλ Μως  και η Γαλλική Ανθρωπολογία
  6. ΕΝΟΤΗΤΑ 6η Η Θεωρία του Δομολειτουργισμού (Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard)
  7. ΕΝΟΤΗΤΑ 7η Ο Συμβολικός Δομισμός (Λεβι-Στρως)
  8. ΕΝΟΤΗΤΑ 8η Ύστερος Εικοστός Αιώνας
  9. ΕΝΟΤΗΤΑ 9η Ο Μαρξισμός και η Δεκαετία του ’70
  10. ΕΝΟΤΗΤΑ 10η H Δεκαετία του ’80

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΚΑ-140

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

5

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ Με προσωπική συνεργασία (tutorials) και γραπτές εξετάσεις στα αγγλικά

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις Powerpoint, προβολή ντοκιμαντέρ, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας διδασκαλίας (eclass).

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 150
Διαλέξεις και παρουσιάσεις 26
Προβολές ταινιών 13
Αυτόνομη μελέτη της βιβλιογραφίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 26
Εργασία ή παρουσίαση 25
Προετοιμασία και διεξαγωγή προόδων 30
Ή Προετοιμασία για τελικές εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Γλώσσα αξιολόγησης: ελληνικά και αγγλικά (εφόσον πρόκειται για φοιτητή/τρια που δεν μιλά ελληνικά) Μέθοδοι αξιολόγησης: Προαιρετική εκπόνηση γραπτής εργασίας. Γραπτή εξέταση με το σύστημα των προόδων. Γραπτή εξέταση κειμενικής μορφής στο τέλος του εξαμήνου.