ΠΑ/Σ-086 Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας και ιδεολογία

ΠΑ/Σ-086 Ειδικά θέματα διδακτικής της ιστορίας και ιδεολογία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αυτό το μάθημα/πρακτική άσκηση περιλαμβάνει μια σειρά σεμιναρίων που τελικό στόχο έχουν την αντιστροφή των θέσεων διδάσκοντα και διδασκόμενων. Παράλληλα, μια αφήγηση θα ξεδιπλώνεται γύρω από ορισμένα σημαίνοντα επεισόδια της εγχώριας και διεθνούς ιστοριογραφίας, θα συζητάμε για τα μέσα διδασκαλίας και τις εκπαιδευτικές μεθόδους και θα εξερευνούμε μέσα από διαφορετικές αφετηρίες τη διάδοση της εθνικής ιδεολογίας μέσω των εκπαιδευτικών διαδικασιών της ιστορίας, εντός και εκτός σχολείου.

1) «Μην παραχαράσσετε την ιστορία». Εισαγωγή στις σχέσεις ιστορίας-παρελθόντος

2) Η εθνική ιστορία στο σχολείο και στο δρόμο

3) Μεγάλες αφηγήσεις [ + συμμετοχή προσκεκλημένου ομιλητή ]

4) Η Μαύρη Αθηνά και η παγκόσμια ιστορία

5) Οι πηγές και οι ιστορικοί

6) Αφηγήσεις της πόλης [ + συμμετοχή προσκεκλημένου ομιλητή ]

7) Διαφορετικές προοπτικές της ιστορίας

8) «Λένε οι ταινίες την αλήθεια;» [+ προβολή βίντεο αποσπασμάτων στην τάξη]

9) Ιστορική κουλτούρα πέρα από το τέλος της ιστορίας

10) Έχει φύλο η ιστορία;

11) Στην τάξη. Ο αδαής δάσκαλος και η αντι-αυταρχική εκπαίδευση

12-13) Μικροδιδασκαλίες μαθημάτων

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-086

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Άλλες Πρακτικές Ασκήσεις

Διδάσκων/ουσα:

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).