ΠΑ/Σ-091 Ανθρωπολογία, κλιματική αλλαγή και υγεία

ΠΑ/Σ-091 Ανθρωπολογία, κλιματική αλλαγή και υγεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1. Παρουσίαση του μαθήματος
2. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του περιβαλλοντισμού
3. Ανθρωπόκαινος (i)
4. Ανθρωπόκαινος (ii)
5. Παγκόσμιο / τοπικό σε σχέση με τη κλιματική αλλαγή
6. Ρίσκο και κοινωνία
7. Ο ρόλος του επιστημονικού λόγου στη κατασκευή της έννοιας της κλιματικής αλλαγής και γιατί μερικές φορές δεν αρκεί (i)
8. Ο ρόλος του επιστημονικού λόγου στην κατασκευή της έννοιας της κλιματικής αλλαγής και γιατί μερικές φορές δεν αρκεί (ii)
9. Η κλιματική αλλαγή στο συμφραζόμενο (i)
10. Η κλιματική αλλαγή στο συμφραζόμενο (ii)
11. Κλιματική αλλαγή και υγεία (i)
12. Κλιματική αλλαγή και υγεία (ii)

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-091

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).