ΠΑ/Σ-091 Ανθρωπολογία, κλιματική αλλαγή και υγεία

ΠΑ/Σ-091 Ανθρωπολογία, κλιματική αλλαγή και υγεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η κλιματική αλλαγή θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες απειλές της ανθρωπότητας, του πλανήτη, της ζωής, τώρα και στο μέλλον. Το μάθημα προσεγγίζει ανθρωπολογικά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής καθώς και τη σχέση της κλιματικής αλλαγής με την υγεία και ευημερία των ανθρώπων. Ποιες εννοιολογήσεις γύρω από τον κίνδυνο, το ρίσκο, το μέλλον, το ρόλο των ανθρώπων πάνω στη φύση, τη σχέση φύσης πολιτισμού, κινητοποιούνται κατά την κατασκευή της κλιματικής αλλαγής; Γιατί κάποιοι διαφωνούν; Πως μπορεί η ανθρωπολογία να κατανοήσει, και να διαφωτίσει τη σχετική δημόσια συζήτηση; Αυτά είναι κάποια από τα ζητήματα που εξετάζονται στο μάθημα.

1.Εισαγωγή στο μάθημα – Βασικές έννοιες
2.Ανθρωπόκαινος

3.Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις και Ανθρωπόκαινος
4.Περιβαλλοντική ανθρωπολογία. Θεωρητικές προσεγγίσεις και βασικές κατευθύνσεις.
5.Περιβαλλοντική ανθρωπολογία. Εθνογραφικές μελέτες – κλειδιά

6.Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις του περιβαλλοντισμού

7.Η ανάδυση της ανθρωπολογίας της κλιματικής αλλαγής

8.Εθνογραφικές μελέτες Ι

9.Εθνογραφικές μελέτες ΙΙ

10.Ανθρωπολογία, Κλιματική αλλαγή και Υγεία Ι

11.Ανθρωπολογία, Κλιματική Αλλαγή και Υγεία ΙΙ.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΠΑ/Σ-091

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).