Χατζούλη Αίγλη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία της Υγείας»

ΦΕΚ Διορισμού: 2090/07.11.2019 τ. Γ

Η Αίγλη Χατζούλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Διδάσκει κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το Δεκέμβριο του 2019. Το 2009 έλαβε το διδακτορικό της στην κοινωνική ανθρωπολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το 2002 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ειδικεύτηκε στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία στο King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (B.Sc., 1996) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανθρώπινη Βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκτώντας τίτλο M.Sc., το1997.
Τα βασικά της ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη διαπλοκή βιολογίας και ανθρωπολογίας, την κανονιστική δυναμική της (βιο)διαφοράς, τις μετατοπίσεις και (α)συνέχειες γύρω από την κατανόηση της φύσης, το δίπολο φύση/πολιτισμός, την πολιστιμική κατασκευή υγείας και της ασθένειας, την πολιτική της υγείας καθώς και τη διαπλοκή μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος. Ασχολείται με την κατασκευή της υγείας σε διαφορετικά συμφραζόμενα και με τις πολλαπλές σημασιολογήσεις και μετατοπίσεις που λαμβάνουν χώρα στα πεδία της αναπαραγωγής, της ανατροφής και της γονεϊκότητας. Έχει πραγματοποιήσει μακροχρόνια έρευνα πάνω στη Θαλασσαιμία στην Ελλάδα, στην υπογονιμότητα και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Έχει διδάξει σε προπτυχιακούς φοιτητές από παν/μια των ΗΠΑ το μάθημα «Contemporary Greek Society» στο Arcadia University Athens (2016-2017) και το προπτυχιακό μάθημα «Ανθρωπολογία της Υγείας» στο Πάντειο Παν/μιο (2017-2018) και στο Παν/μιο Αιγαίου (2016-2017). Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις στην ‘ανθρωπολογία και παγκόσμια υγεία’, καθώς και στην ‘ανθρωπολογία-ανθρώπινα δικαιώματα και υγεία’ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής ιατρική – διαχείριση κρίσεων υγείας», της Ιατρικής-Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Το διάστημα 2013-2015 κατείχε τη θέση μεταδιδάκτορα στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Παν/μιου Αιγαίου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος in(FERCIT) «(Yπο)γόνιμοι πολίτες: αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια διεπιστημονική και συγκριτική προσέγγιση» το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ». Κατά το έτος 2017 ολοκλήρωσε τη συγγραφή ενός “Πολιτισμικά Ευαίσθητου Οδηγού για τη Ψυχική Υγεία Προσφύγων” στα πλαίσια συμμετοχής στο πρόγραμμα Project “PRESS: Εκπαίδευση και Υποστήριξη Προσφύγων», του Ελληνικού Ανοιχτού Παν/μιου. Κατά την περίοδο 1997-1998 και 1998-2002 κατείχε ερευνητική θέση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με κύρια έρευνα τη μελέτη της κοινής γνώμης γύρω από τις αναπαραστάσεις και σημασιοδοτησεις σχετικά με τη βιοτεχνολογία σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων: «Biotechnology and the European Public» και «European Debates in Biotechnology & Life Sciences in European Society». Κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης στο «Τμήμα Αναπαραγωγικής Υγείας και Έρευνας» στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) στη Γενεύη, το 2010, ασχολήθηκε με το θέμα «Υπογονιμότητα και Στιγματισμός σε σχέση με Αυτόχθονες Πληθυσμούς». Το διάστημα 2011- 2012 εργάσθηκε στο Πρόγραμμα “Διαπολιτισμική Μεσολάβηση” σε νοσοκομεία των Περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-198 Ανθρωπολογία, επιδημίες και παγκόσμια υγεία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-091 Ανθρωπολογία, κλιματική αλλαγή και υγεία
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
ΚΑ-161 Ανθρωπολογία της υγείας
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-9 Σύγχρονες έρευνες στην Ανθρωπολογία της Υγείας
ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-198 Ανθρωπολογία, επιδημίες και παγκόσμια υγεία
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-091 Ανθρωπολογία, κλιματική αλλαγή και υγεία
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-9 Σύγχρονες έρευνες στην Ανθρωπολογία της Υγείας
Χατζούλη Αίγλη