Χατζούλη Αίγλη

Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία της Υγείας»

ΦΕΚ Διορισμού: Τεύχος Γ’ 1899/27.07.2023

Εκπαιδευτική Άδεια

Η Αίγλη Χατζούλη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Διδάσκει κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου από το Δεκέμβριο του 2019. Το 2009 έλαβε το διδακτορικό της στην κοινωνική ανθρωπολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το 2002 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ειδικεύτηκε στη Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία στο King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (B.Sc., 1996) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανθρώπινη Βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκτώντας τίτλο M.Sc., το1997.
Τα βασικά της ερευνητικά ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη διαπλοκή βιολογίας και ανθρωπολογίας, την κανονιστική δυναμική της (βιο)διαφοράς, τις μετατοπίσεις και (α)συνέχειες γύρω από την κατανόηση της φύσης, το δίπολο φύση/πολιτισμός, την πολιστιμική κατασκευή υγείας και της ασθένειας, την πολιτική της υγείας καθώς και τη διαπλοκή μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος. Ασχολείται με την κατασκευή της υγείας σε διαφορετικά συμφραζόμενα και με τις πολλαπλές σημασιολογήσεις και μετατοπίσεις που λαμβάνουν χώρα στα πεδία της αναπαραγωγής, της ανατροφής και της γονεϊκότητας. Έχει πραγματοποιήσει μακροχρόνια έρευνα πάνω στη Θαλασσαιμία στην Ελλάδα, στην υπογονιμότητα και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
Έχει διδάξει σε προπτυχιακούς φοιτητές από παν/μια των ΗΠΑ το μάθημα «Contemporary Greek Society» στο Arcadia University Athens (2016-2017) και το προπτυχιακό μάθημα «Ανθρωπολογία της Υγείας» στο Πάντειο Παν/μιο (2017-2018) και στο Παν/μιο Αιγαίου (2016-2017). Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις στην ‘ανθρωπολογία και παγκόσμια υγεία’, καθώς και στην ‘ανθρωπολογία-ανθρώπινα δικαιώματα και υγεία’ στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής ιατρική – διαχείριση κρίσεων υγείας», της Ιατρικής-Σχολής Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Το διάστημα 2013-2015 κατείχε τη θέση μεταδιδάκτορα στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Παν/μιου Αιγαίου, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος in(FERCIT) «(Yπο)γόνιμοι πολίτες: αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια διεπιστημονική και συγκριτική προσέγγιση» το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ». Κατά το έτος 2017 ολοκλήρωσε τη συγγραφή ενός “Πολιτισμικά Ευαίσθητου Οδηγού για τη Ψυχική Υγεία Προσφύγων” στα πλαίσια συμμετοχής στο πρόγραμμα Project “PRESS: Εκπαίδευση και Υποστήριξη Προσφύγων», του Ελληνικού Ανοιχτού Παν/μιου. Κατά την περίοδο 1997-1998 και 1998-2002 κατείχε ερευνητική θέση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με κύρια έρευνα τη μελέτη της κοινής γνώμης γύρω από τις αναπαραστάσεις και σημασιοδοτησεις σχετικά με τη βιοτεχνολογία σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων: «Biotechnology and the European Public» και «European Debates in Biotechnology & Life Sciences in European Society». Κατά τη διάρκεια πρακτικής άσκησης στο «Τμήμα Αναπαραγωγικής Υγείας και Έρευνας» στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) στη Γενεύη, το 2010, ασχολήθηκε με το θέμα «Υπογονιμότητα και Στιγματισμός σε σχέση με Αυτόχθονες Πληθυσμούς». Το διάστημα 2011- 2012 εργάσθηκε στο Πρόγραμμα “Διαπολιτισμική Μεσολάβηση” σε νοσοκομεία των Περιφερειών Αθήνας και Θεσσαλονίκης» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα.

Βιβλία

2015 (με Venetia Kantsa και Ivi Daskalaki) Out of body, Out of home. Assisted Reproduction, Gender and Family in Greece, (In)FERCIT Αθήνα: Αλεξάνδρεια. http://www.in-fercit.gr/en/archives/458

2014 (επιμ. Με Μανόλη Τζανάκη και Γιώργο Αλεξιά) Το σώμα υπό επιτήρηση. Ηθικές και πολιτικές διαστάσεις της ιατρικής τεχνολογίας και της κοινωνικής φροντίδας. Αθήνα: Πεδίο

2012 Θαλασσαιμικές ζωές. Βιολογική διαφορά, κανονικότητα, βιοκοινωνικότητα. Μια ανθρωπολογική προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη


Άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους

2017 (με Venetia Kantsa και Ivi Daskalaki) “Parenthood and Partnerhood in the Context of Involuntary Childlessness and Assisted Reproduction in Greece”. Σε Charlotte Faircloth and Zeynep Gürtin (επιμ.) “Special Section: Making Parents: Reproductive Technologies and Parenting Culture Across Borders» Sociological Research Online 22 2 [http://www.socresonline.org.uk/22/2/3.html]

2015 «(In)fertility and ART drugs. Making sense of ART drug consumption and the art of achieving motherhood». Σε Venetia Kantsa, Lina Papadopoulou, Giulia Zanini (επιμ.) (In)Fertile Citizens. Anthropological and Legal Challenges of Assisted Reproduction Technologies Athens: (In)FERCIT produced by Alexandria Publ.

2015 “Σπόροι αλλαγής. Προβληματοποίηση του οικείου. Υπογονιμότητα, ΙΥΑ και χρήση ξένου γεννητικού υλικού». Σε Βενετία Καντσά (επιμ.) Συγγένεια και ιατρική τεχνολογία. Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2014 «Η ανάδυση του βιοϊατρικού σώματος και η εμπειρία της βιοϊατρικοποίησης» Σε  Γιώργος Αλεξιάς, Μανόλης Τζανάκης και Αίγλη Χατζούλη (επιμ.) Το σώμα υπό επιτήρηση. Ηθικές και πολιτικές διαστάσεις της ιατρικής τεχνολογίας και της κοινωνικής φροντίδας. Αθήνα: Πεδίο

2014 (με Γιώργο Αλεξιάς και Μανόλη Τζανάκη) «Πρόλογος των επιμελητών» Σε Γιώργο Αλεξιά, Μανόλη Τζανάκη και Αίγλη Χατζούλη (επιμ.) Το σώμα υπό επιτήρηση. Ηθικές και πολιτικές διαστάσεις της ιατρικής τεχνολογίας και της κοινωνικής φροντίδας. Αθήνα: Πεδίο

2014 «Βοικοινωνικότητα: Μια νέα πολιτική της διαφοράς. Η περίπτωση της Θαλασσαιμίας» Σε Ευθύμιος Παπαταξιάρχης (επιμ.) Αναθεωρήσεις του πολιτικού. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2013 «Thalassaemic lives as stories of becoming: mediated biologies and genetic (un)certainties» Σε Timothy Ingold και Gisli Palsson (eds) Biosocial Becomings. Cambridge: Cambridge University Press.

2013 «Αναπαραγωγή και κανονικότητα. Βιοπολιτικές ελέγχου και αναπαραγωγικές στρατηγικές  – Η περίπτωση της θαλασσαιμίας» Σε Βενετία Καντσά (επιμ.) Η μητρότητα στο προσκήνιο. Σύγχρονες έρευνες στην ελληνική εθνογραφία. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2006 (με Dahinden U., Lindsey N., Diesgo C., Fjcestad B., Matias M., Arriscado Nunes J., Rusanen T.) «Dilemmas of Genetic Information» Σε George Gaskell και Martin Bauer (eds.) Genomics & Society. Legal, Ethical & Social Dimensions. London: Earthscan

2002 (με Galoux, JC., Mortensen, A., De Cheveigne, S., Allandottir, A., Sakellaris, G.) «The institution of Bioethics» Σε Martin Bauer, George Gaskell and John Durant (eds) Biotechnology – the making of a global controversy. Cambridge: Cambridge University Press.

2002 (με Einsiedel, E., Allansdotti, A., Allum, N., Bauer, M., Berthomier, A., De Cheveigne, S., Downey, R., Gutteling, J., Kohring, M., Leonarz, M., Manzoli, F., Olofsson, A., Przestalski, A., Rusanen, T., Seifert, F., Stathopoulou, A., Wagner, W.) «Brave new sheep – the clone named Dolly» Σε Μartin Bauer, George Gaskell and John Durant (eds) Biotechnology – the making of a global controversy. Cambridge: Cambridge University Press.

2002 (με George Sakellaris) «Greece: losing faith in Biotechnology» Σε George Gaskell and Martin (eds) Biotechnology 1996-2000 the years of controversy. London: Science Museum Press.


Δημοσιευμένες Μελέτες

2017 “Πολιτισμικά Ευαίσθητος Οδηγός για τη Ψυχική Υγεία Προσφύγων”. Project “PRESS: Εκπαίδευση και Υποστήριξη Προσφύγων».  Ελληνικό Ανοιχτό Παν/μιο.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-161 Ανθρωπολογία της υγείας
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-10 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία
ΚΙΑ-9 Σύγχρονες έρευνες στην Ανθρωπολογία της Υγείας
ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Προπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-10 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια
ΚΙΑ-9 Σύγχρονες έρευνες στην Ανθρωπολογία της Υγείας
Χατζούλη Αίγλη