Επικύρωση αποτελεσμάτων του ΠΜΣ “Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία” 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ. 2/20.09.2022 έκτακτη συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ “Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία” ακαδ.έτους 2022-23 ως ακολούθως: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ»  2022-2023

Επικύρωση αποτελεσμάτων του ΠΜΣ “Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία” 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ. 2/20.09.2022 έκτακτη συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ “Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία” ακαδ.έτους 2022- 23 ως ακολούθως: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΦΥΛΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 2022-2023    

Επικύρωση αποτελεσμάτων του ΠΜΣ “Κρίση και Ιστορική Αλλαγή” 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’.αρ. 2/20.09.2022 έκτακτη συνεδρίασή της, επικύρωσε τα αποτελέσματα εισαγωγής των μεταπτυχιακών φοιτητών/ τριών του ΠΜΣ “Κρίση και Ιστορική Αλλαγή” ακαδ.έτους 2022-23, ως ακολούθως: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 2022-23

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 Ωρολόγιο Πρόγραμμα    ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ Από 03.10.2022 έως και 13.01.2023 (Περιλαμβάνονται 13 εβδομάδες μαθημάτων και 2 εβδομάδες διακοπών των Χριστουγέννων από 24.12.2022 έως και 06.01.2023). Περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου : Από 16.01.2023 έως και 10.02.2023 (Προτείνεται η πρώτη εβδομάδα ως εβδομάδα αναπληρώσεων μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών […]