ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιστημονικό Εργαστήριο 2022 με θέμα «Γύρω από το 1922: προσφυγικές κρίσεις, πολιτικές πρόνοιας και πολιτισμική πολιτική»

Επιστημονικό Εργαστήριο

Επιστημονικό Εργαστήριο 2022 με θέμα «Γύρω από το 1922: προσφυγικές κρίσεις, πολιτικές πρόνοιας και πολιτισμική πολιτική»

Διαδικτυακό Επιστημονικό Εργαστήριο

17-18 Ιουνίου 2022

Για να το παρακολουθήσετε Απαιτείται Εγγραφή
Σύνδεσμος Εγγραφής ΕΔΩ
Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε προσωπικό σύνδεσμο στο e-mail σας με τον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε αποκλειστικά εσείς και να παρακολουθείστε το Επιστημονικό Εργαστήριο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η εκατονταετηρίδα από την Μικρασιατική Καταστροφή αποτελεί κομβικό σημείο για τον αναστοχασμό τόσο του εθνικού παρελθόντος όσο και του παρόντος. Πόσο μάλλον που ο τόπος στον οποίο διεξάγεται η ημερίδα βρέθηκε στο κέντρο των προσφυγικών κρίσεων τόσο των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα όσο και των πρώτων δεκαετιών του 21ου. Το 1922 ήταν το επιστέγασμα μια δεκαετίας πολέμων και διωγμών και σηματοδότησε το τέλος των αλυτρωτικών οραμάτων του ελληνικού εθνικισμού. Η σύγχρονη ιστοριογραφία εντοπίζει συνέχειες στη διαχείριση των προσφυγικών ρευμάτων ήδη από το 1821, στη διεθνοποίησή της, στη συγκρότηση της ιδιότητας του πολίτη αλλά και σημαντικές τομές.

Επιπλέον, η διαμόρφωση του 1922 ως τόπου μνήμης έγινε σταδιακά και υπέστη μετασχηματισμούς. Το τραύμα, η απώλεια, ο διωγμός συγκρότησαν συλλογικότητες και έγιναν αφήγηση σε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, μετασχηματίστηκαν σε συλλογική και πολιτισμική μνήμη. Εκκινώντας από τα σύνθετα αυτά ζητήματα, στόχος μας είναι να δούμε το προσφυγικό ζήτημα σε μια ευρύτερη ιστορική προοπτική και να εξετάσουμε τις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις του με βάση τους εξής άξονες: τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος και τις πολιτικές πρόνοιας στο ελληνικό κράτος, το ρόλο που έπαιξε η ενσωμάτωση των προσφύγων στη διαμόρφωση της ιδιότητας του πολίτη το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, τη συγκρότηση και γενεαλογία της προσφυγικής μνήμης καθώς και την από τα κάτω πολιτικοποίηση του προσφυγικού ζητήματος μέσα από την εξέταση των προσφυγικών συλλόγων στη μακρά διάρκεια.

17/6/2022
18/6/2022
7:00 μμ