Επιστημονικό Εργαστήριο

Επιστημονικό Εργαστήριο
Επιστημονικό Εργαστήριο 2022 με θέμα «Γύρω από το 1922: προσφυγικές κρίσεις, πολιτικές πρόνοιας και πολιτισμική πολιτική»
17/6/2022
18/6/2022
7:00 μμ
Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση "Mediation in Migration Governance: The Multiple Facets of Protection"
8/6/2022
10/6/2022
4:00 μμ
Επιστημονικό Εργαστήριο 2021 με θέμα «Η Επανάσταση του 1821: συγκριτικές προσεγγίσεις στο ευρωπαϊκό πλαίσιο»
29/6/2021
30/6/2021
7:00 μμ
Επιστημονικό Εργαστήριο 2020 με θέμα «Μεγάλα γεγονότα» και big data Ορίζοντες και προκλήσεις της ψηφιακής ιστορίας
1/7/2020
3/7/2020
7:00 μμ
Επιστημονικό Εργαστήριο 2019 με θέμα “Κρίση και εξεγέρσεις Από τον μεσαιωνικό στον σύγχρονο κόσμο”
21/6/2019
22/6/2019
8:00 μμ
Επιστημονικό Εργαστήριο 2018 με θέμα «Οικονομικές κρίσεις και κρίσιμες αποφάσεις: Στιγμές της μεταπολεμικής ελληνικής οικονομικής ιστορίας»
21/6/2018
22/6/2018
8:00 μμ
Επιστημονικό Εργαστήριο 2017 με θέμα "Ουτοπία και δυστοπία σε καιρούς κρίσης"
15/6/2017
16/6/2017
7:30 μμ
Επιστημονικό Εργαστήριο 2016 με θέμα «Η έννοια της κρίσης και η κρίση των εννοιών: H αμηχανία της ιστορικής ερμηνείας»
24/6/2016
25/6/2016
8:30 μμ