Αναστασιάδης Βασίλης

Αναστασιάδης Βασίλης

Kαθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Ιστορία»

ΦΕΚ Διορισμού: 887/7.09.17 τ.Γ΄

Ο Β. Ι. Αναστασιάδης είναι πτυχιούχος κλασικής φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ολοκλήρωσε στο ίδιο πανεπιστήμιο μεταπτυχιακές σπουδές στην κλασική φιλολογία και ολοκλήρωσε ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος τη διατριβή του στην αρχαία ελληνική ιστορία το 1989. Από το 1991 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του στρέφονται στην κοινωνική και πολιτική ιστορία του αρχαίου κόσμου, την ιστορία των ιδεών και την επιγραφική.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-243 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία
Επιλογής, Γενικού υποβάθρου
ΠΑ/Σ-004 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου ΙΙΙ: Ζητήματα αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας και κριτικής των πηγών
Πρακτική άσκηση - Σεμινάριο
Ι-241 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου Ι
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών: Γλώσσα και ιστορία των εννοιών
ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή
ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη-κράτος: ζητήματα ενότητας και διχασμού
ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Ι-242 Ιστορία αρχαίου κόσμου ΙΙ (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-243 Εθνογραφικές παρεκβάσεις στον Ηρόδοτο (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-244 Ιστορία αρχαίου κόσμου ΙΙΙ: Θεματική εισαγωγή στην αρχαία ελληνική ιστορία (επιλεγόμενο μάθημα)
ΦΡΒ-001 Φροντιστήριο ρωμαϊκής ιστορίας (επιλεγόμενο φροντιστήριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-243 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία
Επιλογής, Γενικού υποβάθρου
ΠΑ/Σ-004 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου ΙΙΙ: Ζητήματα αρχαιοελληνικής ιστοριογραφίας και κριτικής των πηγών
Πρακτική άσκηση - Σεμινάριο

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ-4 Συνέχειες και ασυνέχειες των ιδεών: Γλώσσα και ιστορία των εννοιών
Βασίλης Αναστασιάδης & Κώστας Κανάκης
ΚΙΑ-1 Κοινωνική και πολιτική ιστορία του Αρχαίου Κόσμου. Πολιτική και κοινωνία στην ελληνική πόλη-κράτος: ζητήματα ενότητας και διχασμού
Αναστασιάδης Βασίλης