Γιαννιτσιώτης Ιωάννης

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 19ος-20ος αιώνας»

ΦΕΚ Διορισμού: 262/21.4.11 τ. Γ

Ο Γιάννης Γιαννιτσιώτης γεννήθηκε στη Λαμία το 1966. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.A.) στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon – Sorbonne στον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διατριβή του έχει τίτλο Η διαμόρφωση της αστικής τάξης του Πειραιά 1866-1909. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την κοινωνική και πολιτισμική συγκρότηση του αστικού χώρου στην Ελλάδα και την Ευρώπη τον 19ο και 20ό αιώνα, την ιστορία των ανδρισμών, την ιστορία της εργασίας και την κατασκευή της πολιτισμικής μνήμης.

Μονογραφίες

 • 2006 Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά: Η διαμόρφωση της αστικής τάξης (1860-1910). Αθήνα: Νεφέλη.
 • 1994 Ιστορία και Επιχείρηση. Αθήνα – Κομοτηνή: Σάκκουλα. Συλλογικοί τόμοι (επιμέλεια)

Επιμέλειες

 • 2010 (με Κ. Γιαννακόπουλο), Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
 • 2008 (με D. Lampropoulou και C. Salvaterra), Rhetorics of Work. Πίζα: Edizioni Plus-Pisa University Press.

Άρθρα σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά

 • 2022 Bodies at the beach: sea bathing on the Athenian seafront, 1870–1940”, Journal of Tourism History, Journal of Tourism History 14/2 (2022): 143-166.
 • 2019 (σε συνεργασία με Γιώργο Πλακωτό, Νίκη Διαλέτη, Δήμητρα Βασιλειάδου): «Ανδρισμοί και ιστορία: η ιστοριογραφία μιας σχέσης», στο Δήμητρα Βασιλειάδου, Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Γιώργος Πλακωτός, Νίκη Διαλέτη (επιμ.), Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο, Gutenberg, Αθήνα, σ. 11-101.
 • 2015 «Αστικός χώρος και δημόσια κοινωνικότητα: οι συνοικιακοί-εξωραϊστικοί σύλλογοι της Αθήνας, 1914-1969», στο Έφη Αβδελά, Χάρης Εξερτζόγλου, Χρήστος Λυριντζής (επιμ.), Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, σ. 259-278, e-book: http://www.public-sociality.uoc.gr/ebook/Dimosia_Koinonikotita.pdf
 • 2015 «Η ιστορία της σεξουαλικότητας (19ος – 20ός αιώνας) και η αναλυτική κατηγορία του χώρου» στο Γλαύκη Γκότση, Νίκη Διαλέτη και Ελένη Φουρναράκη (επιμ.), Ιστοριογραφικές αποτιμήσεις από τη σκοπιά του φύλου, Αθήνα: Ασίνη (υπό έκδοση).
 • 2013 (σε συνεργασία με την Κατερίνα Ροζάκου και την Ελένη Γκαρά) «Εισαγωγή. Τόποι του πολιτικού: Δημόσια κοινωνικότητα και βία στην Ελλάδα» στο Κατερίνα Ροζάκου, Ελένη Γκαρά (επιμ.), Ελληνικά παράδοξα. Πατρωνία, κοινωνία πολιτών και βία, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2013, σ. 25-70.
 • 2013 (σε συνεργασία με την Ελένη Φουρναράκη) «Three Decades of Women’s and Gender History in Greece: An Account», Aspasia 7/2013, σ. 162-173.
 • 2010 «Ο Πάτρικ Τζόυς και η κοινωνική ιστορία», προλογικό σημείωμα στο Patrick Joyce, Σύγχρονη Πόλη. Η διακυβέρνηση της ελευθερίας (μτφρ. Μιχάλης Λαλιώτης) (τίτλος πρωτοτύπου: The Rule of Freedom. Liberalism and the Modern City), Αθήνα: Πλέθρον, σ. 11-28.
 • 2010 (σε συνεργασία με τον Κώστα Γιαννακόπουλο), «Εισαγωγή. Εξουσία, αντίσταση και χωρικές υλικότητες» στο Κώστας Γιαννακόπουλος, Γιάννης Γιαννιτσιώτης (επιμ.), Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 11-57.
 • 2010 «Ο Άρης Βελουχιώτης επιστρέφει στη Λαμία. Διαμάχες γύρω από έναν μνημονικό τόπο», στο Κώστας Γιαννακόπουλος, Γιάννης Γιαννιτσιώτης (επιμ.), Αμφισβητούμενοι χώροι στην πόλη. Χωρικές προσεγγίσεις του πολιτισμού, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σ. 267-314.
 • 2008 «Social History in Greece: New Perspectives» Special issue: “Re-conceptualizing the Social: Writing Social History in East Central Europe” EAST CENTRAL EUROPE/L’EUROPE DU CENTRE-EST: Eine wissenschaftliche Zeitschrift, 34-35/1-2, σ. 101-130.
 • 2008 (σε συνεργασία με τη Δήμητρα Λαμπροπούλου) «Introduction» στο Yannis Yannitsiotis, Dimitra Lampropoulou, Carla Salvaterra (επιμ.) Rhetorics of Work, Edizioni Plus-Pisa University Press, Πίζα, σ. XVI-XXVIII.
 • 2007 «Οι “μεταμορφώσεις” του επιχειρηματικού εαυτού: Η συγκρότηση της ανδρικής υποκειμενικότητας στην αυτοβιογραφία του Πάνου Κουρτζή» στο Κρίστης Κονναρής (επιμ.), Αρχείο Κουρτζή: Ιστορική τεκμηρίωση, Μυτιλήνη: Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου «Εργάνη», σ. 133-150.
 • 2006 (σε συνεργασία με τους Αντώνη Λιάκο και Δήμητρα Λαμπροπούλου), «Work and Gender in Greek Historiography during the Last Three Decades», στο Berteke Waaldijk (επιμ.), Professions and Social Identity. New European Historical Research on Work, Gender and Society, Edizioni Plus-Pisa University Press, Πίζα, σ. 1-14.
 • 2005 «De l’ “homme laborieux” à la sociabilité bourgeoise: Loisirs contrastés au Pirée pendant le XIXe siècle», στο Robert Beck/Anna Madoeuf (επιμ.) Divertissements et Loisirs dans les Sociétés urbaines à l’ époque moderne et contemporaine, Tours : Presses Universitaires François Rabelais, σ. 331-343.
 • 2004 «Αστικός χώρος και εθνική αυτοπαρουσίαση» στο Χριστίνα Κουλούρη (επιμ.-εισ.) Αθήνα, πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων 1896-1914, Αθήνα: Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, σ. 237-295.
 • 2000 «Η μνήμη της πόλης ως πολιτικό επιχείρημα. Δημοτικές εκλογές στον Πειραιά το 1895», στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Η πόλη στη σύγχρονη εποχή. Μεσογειακές και βαλκανικές όψεις (1830-1950), Αθήνα: ΕΜΝΕ, σ. 251-267.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα

 • 2012-2015 ΘΑΛΗΣ: «Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: Σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες» (συντονίστρια: Έφη Αβδελά, Πανεπιστήμιο Κρήτης).
 • 2006-2010 «CLIOHRES (Sixth Framework Network of Excellence CLIOHRES.net-Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe)», Thematic Work Group 4 “Work, Gender and Society”.
 • 2002-2003 «Αθήνα, τόπος τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων (1896-1914)» (συντονίστρια: Χριστίνα Κουλούρη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο). 2001-2002 «Η πόλη στους νεότερους χρόνους», για την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων των εκλογικών και φορολογικών καταλόγων ελληνικών πόλεων, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Μελετών (συντονιστής: Χρήστος Λούκος, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-228 Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Επιλογής, Ειδικού υπόβαθρου
Ι-267 Νεότερη και σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.)
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
Ι-239 Δημόσια μνήμη και αστικός χώρος από το τέλος του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι σήμερα
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΦΠΚ-4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου
ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

I-227 Πόλεις και διακυβέρνηση στην Ευρώπη τον 19ο αιώνα (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-035 Αναπαραστάσεις της Αθήνας τον 20ό αιώνα (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-060 Ιστορία των κοινωνικών κινημάτων (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-228 Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Επιλογής, Ειδικού υπόβαθρου
Ι-267 Νεότερη και σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.)
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΦΠΚ-4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου
Γιαννιτσιώτης Ιωάννης