Γιαννιτσιώτης Ιωάννης

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 19ος-20ος αιώνας»

ΦΕΚ Διορισμού: 262/21.4.11 τ. Γ

Ο Γιάννης Γιαννιτσιώτης γεννήθηκε στη Λαμία το 1966. Σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.A.) στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon – Sorbonne στον τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διατριβή του έχει τίτλο Η διαμόρφωση της αστικής τάξης του Πειραιά 1866-1909. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την κοινωνική και πολιτισμική συγκρότηση του αστικού χώρου στην Ελλάδα και την Ευρώπη τον 19ο και 20ό αιώνα, την ιστορία των ανδρισμών, την ιστορία της εργασίας και την κατασκευή της πολιτισμικής μνήμης.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-228 Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Επιλογής, Ειδικού υπόβαθρου
Ι-267 Νεότερη και σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.)
Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
Ι-239 Δημόσια μνήμη και αστικός χώρος από το τέλος του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι σήμερα
Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΦΠΚ-4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου
ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

I-227 Πόλεις και διακυβέρνηση στην Ευρώπη τον 19ο αιώνα (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-035 Αναπαραστάσεις της Αθήνας τον 20ό αιώνα (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-060 Ιστορία των κοινωνικών κινημάτων (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-228 Η σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
Επιλογής, Ειδικού υπόβαθρου
Ι-267 Νεότερη και σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία (τέλη 18ου-αρχές 20ού αι.)
Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΦΠΚ-4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου
Γιαννιτσιώτης Ιωάννης