ΦΠΚ-4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου

ΦΠΚ-4 Ιστορικές προσεγγίσεις του φύλου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να δείξει ότι όπως οι γυναίκες, έτσι και οι άνδρες είναι έμφυλα κοινωνικά υποκείμενα. Οι ανδρικές ταυτότητες μπορούν να κατανοηθούν μόνο συσχετικά, δηλαδή αν συγκριθούν διαφορετικές ομάδες ανδρών μεταξύ τους όπως επίσης και μέσω της σύγκρισης για το τι θεωρείται «ανδρικό» και τι «γυναικείο», διαμέσου αναλυτικών κατηγοριών που γεννούν την κοινωνική διαφορά όπως η τάξη, η ηλικία, η εθνοπολιτισμική ομάδα, η σεξουαλικότητα και η φυλή. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας κυρίως στη βρετανική, βορειοαμερικανική, γαλλική και γερμανική κοινωνία, ενώ το υλικό μας καλύπτει τον 19ο αιώνα μέχρι το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Ακολουθώντας την οπτική της κοινωνικής κατασκευής, σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει ενδελεχώς τους τρόπους αναπαράστασης του ανδρισμού, κοινωνικά, θεσμικά και πολιτικά στο πλαίσιο του εκάστοτε κοινωνικού, θεσμικού και ιστορικού συμφραζόμενου. Ταυτόχρονα, σκοπός είναι και η εξέταση των διαφόρων και διαφορετικών τρόπων μέσω των οποίων οι άνδρες επιτελούν το ανδρισμό. Η προσέγγιση της ιστορική; Κατασκευής του ανδρισμού αφορά διάφορα πεδία όπως: οικία, πόλη, εργασία και τεχνολογία, εθνικισμό, αποικιοκρατία, πόλεμο, κατανάλωση, ιατρικός και νομικός λόγος.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΦΠΚ -4

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Γιαννιτσιώτης Ιωάννης

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι