ΦΠΚ-5 Φύλο και μετανάστευση

ΦΠΚ-5 Φύλο και μετανάστευση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα επικεντρώνεται μέσα από μια ανθρωπολογική οπτική στη συνάρθρωση του φύλου με πρακτικές και ιδέες περί κινητικότητας, και ιδιαίτερα τη μετανάστευση. Διερευνά πώς ζητήματα φύλου συμμετέχουν στην κατασκευή της κατηγορίας της «μετανάστευσης» και των «μεταναστών/τριών» ως παθητικών ή δρώντων υποκειμένων και εστιάζει σε θέματα ρατσισμού, εθνικισμού και σε διαδικασίες φυλετικοποίησης στις οποίες το φύλο παίζει συγκροτησιακό ρόλο. Τα παραπάνω προσεγγίζονται μέσα από παραδείγματα διασπορικών (και δευτερευόντως προσφυγικών) ομάδων με έμφαση στη διαμεταναστευτική μορφή που αυτές λαμβάνουν στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η θρησκεία, η οικογένεια, η πολιτική και η σεξουαλικότητα είναι ειδικά πεδία μέσα στα οποία παρακολουθεί τη συνάρθρωση κινητικότητας και φύλου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο πώς η τέχνη, τα ΜΜΕ και η πολιτική αλληλοδιαπλέκονται στην συγκρότηση έμφυλα προσδιορισμένων κατηγοριών κινητικότητας.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΦΠΚ-5

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Ειδικού υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Τοπάλη Πηνελόπη

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Ναι