ΦΠΚ-8 Φύλο και Yλικός πολιτισμός

ΦΠΚ-8 Φύλο και Yλικός πολιτισμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Tο μάθημα εστιάζει στους ποικίλους τρόπους που ο υλικός κόσμος όχι μόνο αποτυπώνει το φύλο αλλά εμπλέκεται ενεργά στη διαμόρφωσή του.  Μέρος της δύναμης που ασκούν πάνω μας τα αντικείμενα οφείλεται στο ότι συχνά τα αγνοούμε θεωρώντας τα ύλη αδρανή και επουσιώδη. Ο πολιτισμικός καθορισμός της έννοιας της υλικότητας αποτελεί σημείο αφετηρίας του μαθήματος για μια ανθρωπολογική διερεύνηση της σχέσης του ανθρώπου με τον υλικό κόσμο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στον υλικό πολιτισμό βασισμένες σε παραδείγματα σχετιζόμενα με το φύλο και προερχόμενα από τον χώρο της κατανάλωσης, της ένδυσης, της τεχνολογίας, της τροφής και του παιχνιδιού.

Θεματικές ενότητες

  1. Ανθρωπολογία του υλικού πολιτισμού, θεωρία και έρευνα
  2. Η προσφορά της ανθρωπολογίας του υλικού πολιτισμού στη μελέτη του φύλου
  3. Διερευνώντας το φύλο μέσα από την ένδυση:

3α. Σημειωτικές προσεγγίσεις

3β. Λόγος και εξουσία στον Φουκώ – ένδυση και πολιτική

3γ. Φύλο και πολιτικές κάλυψης του σώματος

3δ. Φύλο, σωματοποίηση και κιναισθητική

  1. Η ανθρωπολογία της κατανάλωσης στη μελέτη του φύλου

5. Φύλο και παιχνίδι

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΦΠΚ -8

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Υποχρεωτικό

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Πετρίδου Έλια

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠIΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (TUTORIALS) ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ