ΚΙΑ-Ι-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΚΙΑ-I-4

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Eιδικού υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Εξερτζόγλου Χαρίλαος & Χαντζαρούλα Ποθητή & Καντσά Βενετία & Πανόπουλος Παναγιώτης

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ (στην Αγγλική)