ΓΛ-301 Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας και συγγραφής

ΓΛ-301 Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας και συγγραφής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αυτό το μάθημα είναι αφιερωμένο στην ακαδημαϊκή, δοκιμιακή γραφή και στοχεύει στην απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων. Η δοκιμιακή γραφή είναι το κειμενικό είδος που συνδέεται κατεξοχήν με την γραπτή παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, σε αυτό το μάθημα παρουσιάζονται παράλληλα μέθοδοι και τεχνικές της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Κεντρικό ρόλο ωστόσο καταλαμβάνουν ζητήματα οργάνωσης και δομής του κειμένου ως συνεκτικού όλου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζονται ζητήματα επιστημονικής δεοντολογίας (όπως π.χ. η έννοια της λογοκλοπής).

Θεματικές ενότητες:

  1. Προφορικός και γραπτός λόγος
  2. Επιστημονικά περιοδικά
  3. Περιπτώσεις ερευνητικών άρθρων
  4. Ερευνητικά ερωτήματα, στόχοι και μέθοδοι
  5. Δομή και ανάπτυξη ακαδημαϊκού κειμένου
  6. Σύνθεση και τεκμηρίωση

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΓΛ-301

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

5

Κατηγορία Μαθήματος:

Τύπος Μαθήματος:

Γενικού υποβάθρου

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Όχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).