Γκαρά Ελένη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Οθωμανική Ιστορία

ΦΕΚ Διορισμού: 1614/06.07.2022 τ. Γ΄

Η Ελένη Γκαρά σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και στο Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βιέννης, και έλαβε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο Βιέννης το 2001. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001/02 ήταν μεταδιδακτορική εταίρος του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πρίνστον (υποτροφία Hannah Seeger Davis). Δίδαξε στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και από τον Ιούλιο 2003 υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι μέλος των επιστημονικών εταιρειών Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, Comité International d’Études Pré-ottomanes et Ottomanes, Turkish Studies Association και Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkeiforschung, και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του προγράμματος «Historiography in Ottoman Europe» (Πανεπιστήμιο του Ρουρ, Μπόχουμ). Η ερευνητική και διδακτική της δραστηριότητα εστιάζεται στην κοινωνική ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων και του ελληνικού κόσμου στους πρώιμους νεότερους χρόνους. Οι δημοσιεύσεις της αφορούν ποικίλα ζητήματα της πρώιμης νεότερης οθωμανικής κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, και της ιστορίας των θεσμών, με έμφαση στις διαθρησκευτικές σχέσεις, την πολιτική συμμετοχή, διαμαρτυρία και εξέγερση, και την απονομή δικαιοσύνης.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-020 Πηγές για την ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ι-240 Κράτος και κοινωνία στον ελληνο-οθωμανικό χώρο, 1770-1821
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΓΛ-301 Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας και συγγραφής
Γενικού υποβάθρου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ 3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου
ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Ι-232 Σλαβικοί λαοί στα Βαλκάνια, 15ος-18ος αι. (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-233 Ισλάμ και Χριστιανισμός στους πρώιμους νεότερους χρόνους (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-235 Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 1300-1839 (υποχρεωτικό μάθημα)
Ι-237 Καθημερινή ζωή στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, 15ος-18ος αι. (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-016 Το οθωμανικό ιεροδικείο (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-054 Ταξίδι και ταξιδιώτες στον οθωμανικό χώρο (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-069 Greek History in European Perspective (επιλεγόμενο σεμινάριο σε συνδιδασκαλία)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΠΑ/Σ-020 Πηγές για την ιστορία των οθωμανικών Βαλκανίων
Ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ι-240 Κράτος και κοινωνία στον ελληνο-οθωμανικό χώρο, 1770-1821
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΓΛ-301 Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας και συγγραφής
Γενικού υποβάθρου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΙΑΛ 3 Κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός: Η κρίση του 17ου αιώνα και ο μετασχηματισμός του οθωμανικού κόσμου
Ελένη Γκαρά