ΚΑ-123 Ανθρωπολογία της μετανάστευσης

ΚΑ-123 Ανθρωπολογία της μετανάστευσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην ανθρωπολογία της μετανάστευσης και της διαμετανάστευσης. Χρησιμοποιεί την ανθρωπολογική θεωρία, προοπτική και μεθοδολογία για να διερευνήσει πολιτισμικά ορισμένες εμπειρίες των μεταναστών/τριών σε διαφορετικά εθνικά κράτη. Κάτω από τη γενική έννοια της κινητικότητας εστιάζει σε εθελούσιες και μη μετακινήσεις ανθρώπων και ανιχνεύει πολιτικές, οικονομικές, και συνολικά κοινωνικές όψεις που αυτές λαμβάνουν τις τελευταίες δεκαετίες σε ευρω-αμερικανικές κυρίως κοινωνίες και ειδικά στην Ελλάδα. Επικεντρώνεται σε μορφές μετανάστευσης όπως αυτές διαμορφώνονται στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και αναλύει έμφυλες, φυλετικές, θρησκευτικές και εργασιακές όψεις τους.

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΚΑ-123

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

5

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).