ΚΑ-161 Ανθρωπολογία της υγείας

ΚΑ-161 Ανθρωπολογία της υγείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Ι – Ανθρωπολογία της υγείας. Εισαγωγικά
1. Εισαγωγή στο μάθημα
2. Πρώιμες ενασχολήσεις της ανθρωπολογίας με την υγεία
3. Αναζητώντας την (πολιτισμική) αιτία της ασθένειας. Αιτιολογικά σχήματα, μοντέλα και αφηγήσεις. Υγεία και ασθένεια ως εμπειρία
4. Ιατρικά συστήματα, ιατρικός πλουραλισμός και τοπικές βιολογίες

ΜΕΡΟΣ ΙΙ – Η (βιο)ατρική στο στόχο της ανθρωπολογικής μελέτης
5. Ιατρική ως πολιτισμός & Ιατρικοποίηση
6. Νέες τεχνολογίες της βιοϊατρικής & βιοϊατρικοποίηση
7. Η παραγωγή (βιο)ιατρικών υποκειμενικοτήτων και η βιοϊατρική επιτήρηση σωμάτων και πληθυσμών

ΜΕΡΟΣ ΙII –Σύγχρονα Πεδία Μελέτης
8. Ευθύνη και φροντίδα στην υγεία
9. Δομική βία και ανισότητες στην υγεία
10. Μετακινούμενοι πληθυσμοί και υγεία
11. Φύλο, σεξουαλικότητα και υγεία
12. Ανθρωπολογία της Παγκόσμιας Υγείας
13. Ανθρωπισμός και εφαρμοσμένη ανθρωπολογία της υγείας

 

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

KA-161

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

5

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Κανένα

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

Οχι

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).