ΚΑ-198 Ανθρωπολογία, επιδημίες και παγκόσμια υγεία

ΚΑ-198 Ανθρωπολογία, επιδημίες και παγκόσμια υγεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των επιδημιών & παγκόσμια υγεία. Έννοιες και ορισμοί.
 2. Ιστορίες επι/πανδημιών τότε και τώρα.
 3. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις μολυσματικών ασθενειών Ι – Περιπτώσεις μελέτης.
 4. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις μολυσματικών ασθενειών ΙΙ – Μολύνσεις και ανισότητες.
 5. Εθνογραφίες του HIV/AIDS σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια.
 6. Η περίπτωση του HIV/AIDS στο ελληνικό συμφραζόμενο.
 7. Από την πανδημία στην συνδημία. Προσεγγίζοντας τις επι/πανδημίες ως βιοκοινωνικά φαινόμενα.
 8. Ανθρωπολογικές αναγνώσεις της πανδημίας COVID-19.
 9. COVID-19 και παράγοντες όπως φύλο, ηλικία, οικονομικό στάτους, ιδιότητα του πολίτη.
 10. COVID-19, πειθαρχία, αντίσταση και νέες μορφές βιο-υποκεμενικότητας.
 11. Επιδημίες, πανδημίες και η σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος.
 12. Η σύγχρονη παγκοσμια/παγκοσμιοποιημένη συνθήκη ζωής, οι μολυσματικές παθήσεις και οι προκλήσεις για την ατομική και παγκόσμια υγεία.
 13. Παρουσιάσεις εργασιών

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Προπτυχιακά

Κωδικός μαθήματος:

ΚΑ-198

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

6

Τύπος Μαθήματος:

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

ΝΑΙ Ανθρωπολογία της Υγείας (ΚΑ-161)

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνική

Διδάσκων/ουσα:

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Ηλεκτρονική διεύθυνση Μαθήματος (URL):

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τρόπος Παράδοσης:

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:

Παρουσιάσεις σε Power Point, προβολή σύντομων βίντεο μέσω διαδικτύου, επικοινωνία μέσω eclass

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Σύνολο Μαθήματος 140
Διαλέξεις 40
Ασκήσεις στην τάξη 15
Εκπαιδευτική εκδρομή 10
Αυτόνομη μελέτη στην διάρκεια του εξαμήνου 45
Μελέτη προετοιμασίας για τις εξετάσεις 30

Αξιολόγηση Φοιτητών:

Η αξιολόγηση των φοιτητών/ριών γίνεται μέσω εξετάσεων με ερωτήσεις ανάπτυξης και αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. Τα κριτήρια είναι προσβάσιμα για τους φοιτητές/ριες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος (e-class).