Επίκουρος Καθηγητής

ΦΕΚ Διορισμού: 1128/10.11.17 τ.Γ΄
Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτισμική και Κοινωνική Ιστορία της Δύσης την Πρώιμη Νεότερη Περίοδο»

Γραφείο: Κτήριο Μπίνειο (Χαριλάου Τρικούπη & Φάωνος)

+30 22510 36343 gplakotos@sa.aegean.gr


Ο Γιώργος Πλακωτός σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, όπου εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο The Venetian Inquisition and Aspects of ‘Otherness’: Judaizers, Muslim and Christian Converts (16th-17th century) (2005). Η έρευνα του ενισχύθηκε οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και τη Royal Historical Society.

Στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας διδάσκει από το 2008. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ διδάσκει ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται η συν-συγγραφή του βιβλίου Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας, 11ος-18ος αιώνας: Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτισμός (Αθήνα, 2015) και η συν-επιμέλεια του τόμου Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο (Αθήνα, 2019).

Έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα σε αρχεία και βιβλιοθήκες στην Ιταλία (ενδεικτικά, Archivio di Stato di Venezia, Archivio della Curia Patriarcale) και την Μ. Βρετανία. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του εντάσσονται στο ευρύ πεδίο της ευρωπαϊκής ιστορίας του ύστερου Μεσαίωνα και της πρώιμης νεότερης περιόδου καθώς και στον διεπιστημονικό χώρο των Αναγεννησιακών Σπουδών, με εστίαση στον ιταλικό χώρο και την Αγγλία. Κύρια πεδία της έρευνας είναι: δίκαιο και κοινωνία, παραγωγή της ετερότητας (εβραϊκότητα, θρησκευτική μεταστροφή), «εθνογραφικός» λόγος, ταξινομικές κατηγορίες και πρώιμη παγκοσμιότητα, έμφυλες αναπαραστάσεις, σεξουαλικότητα, ιστοριογραφία και θεωρία.

Είναι μέλος της Ομάδας των Ιστορικών για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου (ελληνικό τμήμα της International Federation for Research in Womens History) και της Εταιρείας Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας της Ιστορίας (ΕΜΙΘΙ). Συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού Historein: A Review of the Past and Other Stories.


Μαθήματα τρέχοντος έτους

I-218 Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία της Μεσαιωνικής και Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης (υποχρεωτικό μάθημα)
Ι-238 Φύλο και σεξ στην προνεοτερική Ευρώπη (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-052 Αναπαραστάσεις της Ανατολής και του Ισλάμ στη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΦΠΚ-3 Φύλο, σώμα και «φυλή» στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη (μεταπτυχιακό μάθημα, ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία)
ΙΑΛ-5 Κοινωνίες σε σύγκρουση: Πόλεμος, διωγμός, γενοκτονία στο ευρωπαϊκό παρελθόν (μεταπτυχιακό μάθημα σε συνδιδασκαλία, ΠΜΣ Κρίση και Ιστορική Αλλαγή)

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Ι-222 Ανοχή, Καταστολή και Ετερότητα στη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-224 Οικονομία και Υλικός Πολιτισμός στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-225 Οι Πόλεις στη Μεσαιωνική και την Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-031 Η Ιερά Εξέταση στην Ευρώπη και το Νέο Κόσμο (15ος -18ος αι.) (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-038 Εξεγέρσεις και Επαναστάσεις στη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-041 Έγκλημα και Τιμωρία στη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-068 Ιστορικοί και Ιστοριογραφία της Μεσαιωνικής και Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Βιβλία

2019 (συνεπιμέλεια με Δ. Βασιλειάδου, Γ. Γιαννιτσιώτη και Α. Διαλέτη), Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο, Αθήνα: Gutenberg.2015 (με τις Α. Διαλέτη και Α. Πούπου), Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας, 11ος-18ος αι. [ηλεκτρ. βιβλ.], Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1854Άρθρα

2019 «Reading Inquisition Documents from the Perspective of Cultural History: Some Venetian Examples», στο Gerassimos D. Pagratis (επιμ.), Le fonti della storia dell’Italia preunitaria: casi di studio per la loro analisi e “valorizzazione”, Athens, Papazissis Publishers: 625-650.

2019 (με Δ. Βασιλειάδου – Γ. Γιαννιτσιώτη – Α. Διαλέτη), «Ανδρισμοί και ιστορία: Η ιστοριογραφία μιας σχέσης», στο των ιδίων (επιμ.), Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg: 11-101.

2019 «Υπό το βλέμμα των άλλων: Περιηγητικοί ανδρισμοί, 13ος-18ος αιώνας», στο Δήμητρα Βασιλειάδου - Γιάννης Γιαννιτσιώτης - Ανδρονίκη Διαλέτη - Γιώργος Πλακωτός (επιμ.), Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο, Αθήνα, Εκδόσεις Gutenberg: 383-410.

2018 «Interrogating Conversion: Discourses and Practices in the Venetian Inquisition (16th-17th Centuries)», στο Katherine Aron-Beller και Christopher F. Black (επιμ.), The Roman Inquisition: Centre versus Peripheries, Leiden, Brill: 268-300.

2018 «Η Μεταρρύθμιση στην αυγή της νεωτερικότητας; Ανασύσταση του παρελθόντος, ουτοπία και ετεροτοπία στα μεταρρυθμιστικά κινήματα», στο Σταύρος Ζουμπουλάκης (επιμ.), Ο Λούθηρος και η Μεταρρύθμιση: Ιστορία, θεολογία, πολιτική, Αθήνα, Άρτος Ζωής: 77-109.

2017 (με την H. Benveniste) «Converting Bodies, Embodying Conversion: The Production of Religious Identities in Late Medieval and Early Modern Europe», στο Yaniv Fox και Yosi Yisraeli (επιμ.), Contesting Inter-Religious Conversion in the Medieval World, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, Routledge: 245-267.

2017 «Σώμα και φύλο στον ετεροποιητικό λόγο περί Ισλάμ στην πρώιμη νεότερη Ευρώπη», στο Ζωή Γαβριηλίδου, Μ. Κωνσταντινίδου, Ν. Μαυρέλος, κ.α. (επιμ.),Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία. Πρακτικά Διεθνούς Επετειακού Συνεδρίου, τ. Α΄, Κομοτηνή, 2017: 513-530.

2016 «Diasporas, Space and Imperial Subjecthood in Early Modern Venice: A Comparative Perspective», Diasporas. Circulations, migrations, histoire, 28. Θεματικός τόμος: Anouche Kunth και Marie-Carmen Smyrnelis (επιμ.), Scènes urbaines: Èchelles, temporalités, trajectoires: 37-53. Διαθέσιμο στο https://diasporas.revues.org/540

2015 (με τη A. Dialeti) «Gender, Space and the Production of Difference in Early Modern Venice», Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche, 14.2, Θεματικός τόμος: Anna Badino, Ida Fazio και Fiorella Imprenti (επιμ.), Attraverso le città: 33-58.

2014 «Ισλάμ, φύλο και επιβολή στο αγγλικό αναγεννησιακό θέατρο: αναψηλαφώντας την 'εποποιία' των αδελφών Sherley», Τα Ιστορικά, 60: 125-164.

2010 «La mise au ban ‘interne’ de l’autre: les perceptions du crypto-judaïsme et l’Inquisition à Venise à la Renaissance», στο Yan Brailowsky και Pascale Drouet (επιμ.), Le bannissement et l’exil en Europe aux XVIe et XVIIe siècle, σ. La Licorne, 96, Presses universitaires de Rennes, Rennes: 31-42.

2009 «Rumours, Gossip and Crypto-Jewish Identity in the Sixteenth-Century Venetian Inquisition», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, σ. 5η, 1/2 (2009), Θεματικός τόμος: Inquisizioni: 425-443.

2007 «Η Ιερή Εξέταση στη Βενετία: απόκλιση, συμμόρφωση και φύλο (16ος-17ος αιώνας)», Τα Ιστορικά, 46: 89-128.

2005 «Christian and Muslim Converts from the Balkans in Early Modern Venice: Patterns of Social and Cultural Mobility and Identities», στο Raymond Detrez και Pieter Plas (επιμ.), Developing Cultural Identity in the Balkans: Convergence vs. Divergence, P.I.E.-Peter Lang, Βρυξέλες: 125-145.


Μεταφράσεις

2011 R.W. Scribner, Για το καλό των απλών ανθρώπων. Η λαϊκή προπαγάνδα κατά τη γερμανική Μεταρρύθμιση, Αθήνα (σε συνεργασία με την Α. Διαλέτη).


Βιβλιοκρισίες

2017 Rotem Kowner, From White to Yellow: The Japanese in European Racial Thought, 1300-1735, McGill-Queen’s University Press, Montreal, 2014. The Sixteenth Century Journal, 48.2: 531-533.

2015 Jo Ann Cavallo, The World beyond Europe in the Romance Epics of Boiardo and Ariosto, University of Toronto Press, Toronto, 2013. The Sixteenth Century Journal, 46.3: 818-820.

2014 Pierre Birnbaum, A Tale of Ritual Murder in the Age of Louis XIV: The Trial of Raphaël Lévy, 1669, Stanford University Press, Stanford, 2012. Historein: A Review of the Past and Other Stories, 14.2:133-136.

2014 Jerry Toner, Homer’s Turk: How Classics Shaped Ideas of the East, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2013. Canadian Journal of History/ Annales Canadiennes d’Histoire, 49.1:168-170.