Πλακωτός Γιώργος

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Πολιτισμική και Κοινωνική Ιστορία της Δύσης την Πρώιμη Νεότερη Περίοδο»

ΦΕΚ Διορισμού: 2040/9.9.2021 τ. Γ΄

Ο Γιώργος Πλακωτός σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, όπου εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο The Venetian Inquisition and Aspects of ‘Otherness’: Judaizers, Muslim and Christian Converts (16th-17th century) (2005). Η έρευνα του ενισχύθηκε οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και τη Royal Historical Society.

Στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας διδάσκει από το 2008. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ διδάσκει ως μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Στις δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται η συν-συγγραφή του βιβλίου Ιστορία της Βενετίας και της Βενετικής Αυτοκρατορίας, 11ος-18ος αιώνας: Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτισμός (Αθήνα, 2015) και η συν-επιμέλεια του τόμου Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο (Αθήνα, 2019).

Έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένη έρευνα σε αρχεία και βιβλιοθήκες στην Ιταλία (ενδεικτικά, Archivio di Stato di Venezia, Archivio della Curia Patriarcale) και την Μ. Βρετανία. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του εντάσσονται στο ευρύ πεδίο της ευρωπαϊκής ιστορίας του ύστερου Μεσαίωνα και της πρώιμης νεότερης περιόδου καθώς και στον διεπιστημονικό χώρο των Αναγεννησιακών Σπουδών, με εστίαση στον ιταλικό χώρο και την Αγγλία. Κύρια πεδία της έρευνας είναι: δίκαιο και κοινωνία, παραγωγή της ετερότητας (εβραϊκότητα, θρησκευτική μεταστροφή), «εθνογραφικός» λόγος, ταξινομικές κατηγορίες και πρώιμη παγκοσμιότητα, έμφυλες αναπαραστάσεις, σεξουαλικότητα, ιστοριογραφία και θεωρία.

Είναι μέλος της Ομάδας των Ιστορικών για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου (ελληνικό τμήμα της International Federation for Research in Womens History) και της Εταιρείας Μελέτης της Ιστοριογραφίας και της Θεωρίας της Ιστορίας (ΕΜΙΘΙ). Συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού HistoreinA Review of the Past and Other Stories.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-247 Ευρώπη, αυτοκρατορίες και παγκοσμιότητα στη πρώιμη νεότερη περίοδο
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-068 Ιστορικοί και ιστοριογραφία της Μεσαιωνικής και Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης
Ειδίκευσης
ΠΑ-023 Θερινή Πρακτική Άσκηση
Επιλογής, Γενικού υποβάθρου και ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ι-238 Φύλο και σεξ στην προνεοτερική Ευρώπη
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
Ι-218 Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της Μεσαιωνικής και Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Ι-222 Ανοχή, Καταστολή και Ετερότητα στη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-224 Οικονομία και Υλικός Πολιτισμός στην Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη (επιλεγόμενο μάθημα)
Ι-225 Οι Πόλεις στη Μεσαιωνική και την Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-031 Η Ιερά Εξέταση στην Ευρώπη και το Νέο Κόσμο (15ος -18ος αι.) (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-038 Εξεγέρσεις και Επαναστάσεις στη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-041 Έγκλημα και Τιμωρία στη Μεσαιωνική και Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-068 Ιστορικοί και Ιστοριογραφία της Μεσαιωνικής και Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-247 Ευρώπη, αυτοκρατορίες και παγκοσμιότητα στη πρώιμη νεότερη περίοδο
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΠΑ/Σ-068 Ιστορικοί και ιστοριογραφία της Μεσαιωνικής και Πρώιμης Νεότερης Ευρώπης
Ειδίκευσης
ΠΑ-023 Θερινή Πρακτική Άσκηση
Επιλογής, Γενικού υποβάθρου και ανάπτυξης δεξιοτήτων
Ι-238 Φύλο και σεξ στην προνεοτερική Ευρώπη
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Δεν βρέθηκαν μαθήματα