Βασιλειάδου Δήμητρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Ιστορία της ΝΑ Ευρώπης, 19ος αιώνας»

ΦΕΚ Διορισμού: ΦΕΚ Διορισμού: 2384/22.09.22 τ.Γ΄

Η Δήμητρα Βασιλειάδου σπούδασε πολιτική επιστήμη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και νεότερη ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι συγγραφέας της μονογραφίας Στον τροπικό της γραφής. Οικογενειακοί δεσμοί και συναισθήματα στην αστική Ελλάδα, 1850-1930 (Gutenberg, 2018) και συνεπιμελήτρια τριών τόμων: για την ιστορία του φύλου (Αντιμιλώντας στις βεβαιότητες: Φύλα, αναπαραστάσεις, υποκειμενικότητες, ΟΜΙΚ, 2013), την ιστορία των ανδρισμών (Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο, Gutenberg, 2019) και την ιστορία της σεξουαλικότητας (Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα, Θεμέλιο, 2020). Τα ενδιαφέροντά της εγγράφονται στην κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του 19ου και του 20ού αιώνα, με έμφαση στους αυτοβιογραφικούς λόγους και στην ιστορία των συναισθημάτων, της οικογένειας και του ιδιωτικού, του φύλου, της ψυχιατρικής, του εγκλήματος, της δικαιοσύνης, της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής βίας. Έχει εργαστεί σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων: ατομικά, σε συνεργασία με άλλους ιστορικούς, αλλά και ως μέλος μεγάλων διεπιστημονικών ομάδων. Από το 2021 διευθύνει το τριετές ερευνητικό πρόγραμμα «Brutal Intimacies. A History of Rape in Modern Greece, 1900s-1960s» (https://www.brintima.com/), το οποίο υλοποιείται στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ. Ε.Κ.).

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-246 Ιστορία της σεξουαλικότητας: Ευρωπαϊκές και ελληνικές αναγνώσεις, 19ος-20ός αιώνας
Επιλογής, Ειδικού υποβάθρου
Ι-221 Κράτος και κοινωνία στην Νεότερη Ελλάδα (19ος αι.-αρχές 20ού αι.)
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-I-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)
ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία
ΦΠΚ-11 Ιστορία του εγκλήματος και της βίας
ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-221 Κράτος και κοινωνία στην Νεότερη Ελλάδα (19ος αι.-αρχές 20ού αι.)
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-I-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)
Βασιλειάδου Δήμητρα
ΦΠΚ-11 Ιστορία του εγκλήματος και της βίας
Βασιλειάδου Δήμητρα