Βασιλειάδου Δήμητρα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: «Κοινωνική Ιστορία της ΝΑ Ευρώπης, 19ος αιώνας»

ΦΕΚ Διορισμού: ΦΕΚ Διορισμού: 2384/22.09.22 τ.Γ΄

Η Δήμητρα Βασιλειάδου σπούδασε πολιτική επιστήμη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και νεότερη ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι συγγραφέας της μονογραφίας Στον τροπικό της γραφής. Οικογενειακοί δεσμοί και συναισθήματα στην αστική Ελλάδα, 1850-1930 (Gutenberg, 2018) και συνεπιμελήτρια τριών τόμων: για την ιστορία του φύλου (Αντιμιλώντας στις βεβαιότητες: Φύλα, αναπαραστάσεις, υποκειμενικότητες, ΟΜΙΚ, 2013), την ιστορία των ανδρισμών (Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο, Gutenberg, 2019) και την ιστορία της σεξουαλικότητας (Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα, Θεμέλιο, 2020). Τα ενδιαφέροντά της εγγράφονται στην κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του 19ου και του 20ού αιώνα, με έμφαση στους αυτοβιογραφικούς λόγους και στην ιστορία των συναισθημάτων, της οικογένειας και του ιδιωτικού, του φύλου, της ψυχιατρικής, του εγκλήματος, της δικαιοσύνης, της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής βίας. Έχει εργαστεί σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων: ατομικά, σε συνεργασία με άλλους ιστορικούς, αλλά και ως μέλος μεγάλων διεπιστημονικών ομάδων. Από το 2021 διευθύνει το τριετές ερευνητικό πρόγραμμα «Brutal Intimacies. A History of Rape in Modern Greece, 1900s-1960s» (https://www.brintima.com/), το οποίο υλοποιείται στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και υποστηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ. Ε.Κ.).

Α. Μονογραφία

 •  Στον τροπικό της γραφής. Οικογενειακοί δεσμοί και συναισθήματα στην αστική Ελλάδα, 1850-1930, Gutenberg, Αθήνα 2018, 291 σ.

 Β. Συλλογικοί τόμοι

 •  Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα (συνεπιμέλεια με Γλαύκη Γκότση), Θεμέλιο, Αθήνα 2020, 346 σ.
 • Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη περίοδο (συνεπιμέλεια με Γιάννη Γιαννιτσιώτη, Ανδρονίκη Διαλέτη, Γιώργο Πλακωτό), Gutenberg, Αθήνα 2019, 466 σ.
 •  (Αντι)μιλώντας στις βεβαιότητες: Φύλα, αναπαραστάσεις, υποκειμενικότητες (συνεπιμέλεια με Παναγιώτη Ζεστανάκη, Μαρία Κεφαλά, Μαρία Πρέκα), ΟΜΙΚ, Αθήνα 2013, 286 σ.

Γ. Επιμέλεια αφιερώματος σε περιοδικό με κριτές

 • “Mad, Bad, or Sad? Unruly Passions and Actions in Modern Greece”, Special Section, The Historical Review / La Revue Historique 17 (2021), 94 σ., υπό έκδοση.

Δ. Άρθρα σε περιοδικά με κριτές

 • “Mad, Bad, or Sad? Unruly Passions and Actions in Modern Greece”, The Historical Review / La Revue Historique 17 (2021), υπό έκδοση.
 • “Men of Disordered Passions in the Belle Époque of Neurasthenia (1900-1910)”, The Historical Review / La Revue Historique 17 (2021), υπό έκδοση.
 • (με τους E. Avdela, K. Gotsinas, D. Kritsotaki) “Marriage and Sexuality in Twentieth-Century Greece: From Virginity to Orgasm”, Journal of Family History 3/45 (2020), 315-333.
 • “Masculinity on Stage: Dueling in the Greek capital, 1870-1918”, Aspasia. The International Yearbook of Central,     Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History 13 (2019), 12-30.
 • “The Idiom of Love and Sacrifice. Emotional Vocabularies of Motherhood in Nineteenth-Century Greece”, Cultural and Social History 14/3 (2017), 283-300.
 • (με την Efi Avdela) « « Sauver l’enfant dévoyé » : la Société pour la protection des mineurs d’Athènes après la guerre », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière » 18 (2016), 299-317.
 • «Ανδρική κοινωνικότητα στην αστική Αθήνα: η Αθηναϊκή Λέσχη, 1870-1940», Μνήμων 30 (2009), 179-211.

Ε. Κεφάλαια σε βιβλία

 • “Love in the Families”, στο Sonya Lippsett-Rivera (επιμ.), Cultural History of Love, v. 5: The Age of Empire (1800-1900), Bloomsbury Publishing, Λονδίνο 2022, υπό έκδοση.
 • “The Mutuality of Being: Family Emotions in Greece, 1850-1900”, στο Katie Barclay and Peter Stearns (επιμ.), Routledge History of Emotions in the Modern World, Routledge, Λονδίνο 2022, σ. 252-266.
 • «Το ανθρώπινο ράγισμα: Σεξουαλικά εγκλήματα στις αρχές του 20ού αιώνα», στο Αποτελέσματα ερευνών 2020, PIXELS@humanities Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΚΕΑΕ, Αθήνα 2021, https://www.rchumanities.gr/dimitra-vassiliadou/
 •  “Love, Actually . . . . Pricing Conjugal Emotions in Nineteenth-Century Greece”, στο Rafał Borysławski and Alicja Bemben (επιμ.), Emotions: The Engines of History, Routledge, Λονδίνο 2021, σ. 206-222.
 • «Auto/Pathographies in situ: ‘Dying of Melancholy’ in Nineteenth-Century Greece», στο Julie Parsons and Anne Chappell (επιμ.), The Palgrave Handbook of Auto/Biography, Palgrave MacMillan, Λονδίνο 2020, σ. 207-227.
 • (με την Γλαύκη Γκότση) «Κοιτάζοντας πιο κοντά: η σεξουαλικότητα στην εγχώρια έρευνα και βιβλιογραφία», στο Δ. Βασιλειάδου, Γ. Γκότση (επιμ.), Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα, Θεμέλιο, Αθήνα 2020, σ. 24-34.
 • «Τα πάντα γύρω από το σεξ;», στο Δ. Βασιλειάδου, Γ. Γκότση (επιμ.), Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα, Θεμέλιο, Αθήνα 2020, σ. 13-23.
 • «‘Κατεστραμμένα κορίτσια’. Σεξουαλική βία, ηθική και γαμηλιότητα, 1914-1940», στο Δ. Βασιλειάδου, Γ. Γκότση (επιμ.), Ιστορίες για τη σεξουαλικότητα, Θεμέλιο, Αθήνα 2020, σ. 103-122.
 •  (με τους Γ. Γιαννιτσιώτη, Α. Διαλέτη,  Γ. Πλακωτό) «Ανδρισμοί και ιστορία: η ιστοριογραφία μιας σχέσης», στο Δ. Βασιλειάδου, Γ. Γιαννιτσιώτης, Α. Διαλέτη,  Γ. Πλακωτός (επιμ.), Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική έως τη σύγχρονη περίοδο, Gutenberg, Αθήνα 2019, σ. 11-101.
 • «Η σιωπή, ο φόβος, η σαγήνη: Γράφοντας τον σεξουαλικό εαυτό στα τέλη του 19ου αιώνα», στο Δ. Βασιλειάδου, Γ. Γιαννιτσιώτης, Α. Διαλέτη,  Γ. Πλακωτός (επιμ.), Ανδρισμοί. Αναπαραστάσεις, υποκείμενα και πρακτικές από τη μεσαιωνική έως τη σύγχρονη περίοδο, Gutenberg, Αθήνα 2019, σ. 105-132.
 • (με την Έφη Αβδελά) «‘Κοπιώδης εθελοντική εργασία’: η Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων στη μεταπολεμική Αθήνα», στο Έ. Αβδελά, Χ. Εξερτζόγλου, Χρ. Λυριτζής (επιμ.), Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του 20ού αιώνα, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αθήνα 2015, σ. 101-123, http://www.public-sociality.uoc.gr.
 •  «Όταν η ιστορία του φύλου συνάντησε την ιστορία της οικογένειας», στο Γ. Γκότση, Ν. Διαλέτη, Ε. Φουρναράκη (επιμ.), Το φύλο στην Ιστορία: Αποτιμήσεις και παραδείγματα, Ασίνη, Αθήνα 2015, σ. 189-208.
 •  «Άνδρες, ανδράρια ή ρεκλαματζίδες; Μονομαχία και πολιτική στην ελληνική πρωτεύουσα», στο Δ. Βασιλειάδου, Π. Ζεστανάκης, Μ. Κεφαλά, Μ. Πρέκα (επιμ.), (Αντι)μιλώντας στις βεβαιότητες: φύλα, αναπαραστάσεις, υποκειμενικότητες, ΟΜΙΚ, Αθήνα 2013, σ. 85-112.
 •  «Lyceum Clubs και Λύκειο των Ελληνίδων: από το πρότυπο του διεθνούς γυναικείου δικτύου στο εθνικό πρωτότυπο σωματείο», στο Έφη Αβδελά (επιμ.), Το Λύκειο των Ελληνίδων 100 χρόνια, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2010, σ. 97-117.
 •  «Συλλογικές δράσεις, δραστήριες ζωές. Η θεσμοθέτηση μιας γυναικείας συσπείρωσης στις αρχές του 20ού αιώνα», στο Έφη Αβδελά (επιμ.), Το Λύκειο των Ελληνίδων 100 χρόνια, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2010, σ. 119-143.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-246 Ιστορία της σεξουαλικότητας: Ευρωπαϊκές και ελληνικές αναγνώσεις, 19ος-20ός αιώνας
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
Ι-221 Κράτος και κοινωνία στην Νεότερη Ελλάδα (19ος αι.-αρχές 20ού αι.)
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-Ι-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)
ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία
ΦΠΚ-11 Ιστορία του εγκλήματος και της βίας
ΠΜΣ Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ι-246 Ιστορία της σεξουαλικότητας: Ευρωπαϊκές και ελληνικές αναγνώσεις, 19ος-20ός αιώνας
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
Ι-221 Κράτος και κοινωνία στην Νεότερη Ελλάδα (19ος αι.-αρχές 20ού αι.)
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-Ι-6 Ιστορία του ιδιωτικού (18ος-20ός αιώνας)
Βασιλειάδου Δήμητρα
ΦΠΚ-11 Ιστορία του εγκλήματος και της βίας
Βασιλειάδου Δήμητρα