ΚΙΑ-8 Ζητήματα Ιστορικής Ανθρωπολογίας

ΚΙΑ-8 Ζητήματα Ιστορικής Ανθρωπολογίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγική διάλεξη: Εννοιολογήσεις και οριοθέτηση (ή αδυναμία οριοθέτησης) του πεδίου της ιστορικής ανθρωπολογίας.

2. Χώρος, χρόνος, νοοτροπίες: Η σχολή των Annales

Ενότητα 2η Μικροϊστορία – Η έννοια του πολιτισμού στην ιστορία

3. Η εισαγωγή της έννοιας του πολιτισμού στην ιστορία: Η Νέα Πολιτισμική Ιστορία

4. Η μικροϊστορία ως πρακτική και τα χαρακτηριστικά της: Θρησκεία, αίρεση, ταυτότητα

5. Η έννοια του λόγου [discourse] και της εξουσίας  στο έργο του Μισέλ Φουκώ

6. Η Νέα Κοινωνική Ιστορία: Οι έννοιες της κουλτούρας και της εμπειρίας στην ιστορία της συγκρότησης της εργατικής τάξης.

Ενότητα 3η Μνήμη, Υποκειμενικότητα και μαρτυρία

7. Η έννοια της μνήμης

8. Η έννοια της μαρτυρίας και η μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας

9. Υποκειμενικότητα-αυτοβιογραφία-βιογραφία

10. Πολιτισμική ιστορία του φασισμού

Ενότητα 4η Βία, συναισθήματα και φύλο

11. Ιστορία των συναισθημάτων

12. Ιστορία του σώματος

13. Η έννοια της εμπειρίας

Σχολή:

Κοινωνικών Επιστημών

Τμήμα:

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Επίπεδο Σπουδών:

Μεταπτυχιακό

Κωδικός μαθήματος:

ΚΙΑ-8

Εξάμηνο Σπουδών:

Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες

Διαλέξεις:

Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας:

3

Πιστωτικές Μονάδες

10

Τύπος Μαθήματος:

Υποχρεωτικό Γενικού υποβάθρου

Προαπαιτούμενα Μαθήματα:

Όλα τα μαθήματα του πρώτου έτους

Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:

Ελληνικά

Διδάσκων/ουσα:

Χαντζαρούλα Ποθητή

Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:

ΝΑΙ (στην Αγγλική)