Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών ΠΜΣ “ΦΥΛΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ”

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών Προφορική Υποστήριξη Τρίτη 24 Μαΐου και Τετάρτη 25 Μαΐου Κτήριο Μπίνειο (Χαριλάου Τρικούπη και Φάωνος πίσω από τον ΟΤΕ) Ονοματεπώνυμο Θέμα Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Τριμελής Επιτροπή Ημέρα / Ώρα   ΜΠΑΛΩΜΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     «ΦΥΛΟ, ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ EUROVISION»   ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΤΟΠΑΛΗ Π. ΕΞΕΡΤΖΟΓΛΟΥ Χ.   ΤΡΙΤΗ 24/05/2022 […]

Ανακοίνωση για Διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2022

Βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπ’ αριθμ. 14 / 6-4-2022, θέμα 3ο διοικητικά 3.3 για τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού έτους 2022–2023, ανακοινώνεται ότι, θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις για την επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων στο εν λόγω Τμήμα κατά το διάστημα από […]