Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα μαθήματα του πρώτου διετούς κύκλου είναι υποχρεωτικά.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

700 Social Sciences Issues

Διδάσκων/ουσα:

Διδάσκοντες Κοινωνικών Επιστημών