Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα μαθήματα του πρώτου διετούς κύκλου είναι υποχρεωτικά.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑ-151 Πολιτική Ανθρωπολογία

Διδάσκων/ουσα:

Ακαδημαϊκός υπότροφος

ΠΑ/Σ-096 Ειδικά ζητήματα ανθρωπολογίας του πολιτικού

Διδάσκων/ουσα:

Ακαδημαϊκός υπότροφος

700 Social Sciences Issues

Διδάσκων/ουσα:

Διδάσκοντες Κοινωνικών Επιστημών

Ι-287 Διδακτική της Ιστορίας

Διδάσκων/ουσα:

Ακαδημαϊκός υπότροφος