Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα μαθήματα του πρώτου διετούς κύκλου είναι υποχρεωτικά.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑ-150 Οικονομική Ανθρωπολογία

Διδάσκων/ουσα:

Εντεταλμένος Διδάσκων

ΚΑ-194 Εκπαιδευτική πράξη και κοινωνικές επιστήμες

Διδάσκων/ουσα:

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

ΟΙ-402 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

Διδάσκων/ουσα:

Εντεταλμένος Διδάσκων

ΠΑ/Σ-087 Σχολείο, κοινωνία και πολιτισμός

Διδάσκων/ουσα:

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

700 Social Sciences Issues

Διδάσκων/ουσα:

Διδάσκοντες Κοινωνικών Επιστημών

Ι-287 Διδακτική της Ιστορίας

Διδάσκων/ουσα:

Ακαδημαϊκός Υπότροφος

ΚΑ-155 Ειδικά ζητήματα του Οικονομικού

Διδάσκων/ουσα:

Εντεταλμένος Διδάσκων

ΟΙ-404 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης

Διδάσκων/ουσα:

Εντεταλμένος Διδάσκων