ΚΑ-100 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία Ι

  • ID: 1806

Διδάσκουσα: Έφη Πλεξουσάκη, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-104 Εισαγωγή στην ανθρωπολογία της Αφρικής

  • ID: 3754

Διδάσκων: Αιμίλιος Τσεκένης , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο, Εξάμηνο σπουδών:2ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS):5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-140 Ιστορία της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

  • ID: 3757

Διδάσκουσα: Έλια Πετρίδου , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:1ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-112 Ελληνική Εθνογραφία

  • ID: 3759

Διδάσκων: Eυθύμιος Παπαταξιάρχης , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών: 3ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 , Αριθμός διδακτικών μονάδων: 3

Read more

ΚΑ-120 Ανθρωπολογία της συγγένειας

  • ID: 3766

Διδάσκουσα: Βενετία Καντσά, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:2ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-122 Ανθρωπολογία των φύλων

  • ID: 3767

Διδάσκων: Κώστας Γιαννακόπουλος, Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο , Εξάμηνο σπουδών:6ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-123 Ανθρωπολογία της μετανάστευσης

  • ID: 3769

Διδάσκουσα: Πηνελόπη Τοπάλη, Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 1ο , Εξάμηνο σπουδών:2ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-143 Υλικός Πολιτισμός

  • ID: 3772

Διδάσκουσα: Έλια Πετρίδου , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο , Εξάμηνο σπουδών:6ο, Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

KA-150 Οικονομική Ανθρωπολογία

  • ID: 3774

Διδάσκουσα: Βασιλική Γαλανή-Μουτάφη , Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό , Έτος σπουδών: 2ο , Εξάμηνο σπουδών:4ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more

ΚΑ-153 Ανθρωπολογία του τουρισμού

  • ID: 3775

Διδάσκουσα: Βασιλική Γαλανή-Μουτάφη , Τύπος μαθήματος: Επιλογής, Έτος σπουδών: 3ο, Εξάμηνο σπουδών:5ο , Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6 ,Αριθμός διδακτικών μονάδων:3

Read more