Πανόπουλος Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ανθρωπολογία της Μουσικής και του Χορού»

ΦΕΚ Διορισμού: 23/18.01.2022 τ. Γ

Ο Παναγιώτης Πανόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από όπου και πήρε διδακτορικό δίπλωμα το 1998. Διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2003. Ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα ανθρωπολογίας της μουσικής, του ήχου και της επιτέλεσης. Οι εθνογραφικές του εργασίες, που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ανθρωπολογικά περιοδικά (Journal of the Royal Anthropological Institute, Ethnologie Française) και συλλογικούς τόμους, εστιάζουν στον συμβολισμό του ήχου και της ακοής στην ελληνική κοινωνία, τη μελέτη των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και το ρόλο των μουσικών επιτελέσεων στη συμβολική κατασκευή της εντοπιότητας. Τα τελευταία χρόνια, ασχολείται ερευνητικά με την κοινότητα και τoν πολιτισμό των Κωφών και έχει αναπτύξει πολλαπλές συνεργασίες με εικαστικούς καλλιτέχνες. To εθνογραφικό – καλλιτεχνικό project “Voice-o-graph”, μια συνεργασία με τον εικαστικό και Καθηγητή της ΑΣΚΤ Πάνο Χαραλάμπους, παρουσιάστηκε στην documenta 14, στην Αθήνα και το Κάσελ το 2017. Έχει διδάξει στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί ως επισκέπτης ερευνητής στο Princeton University (2002-3, 2012) και το University of California, Berkeley (2009). Έχει επίσης διδάξει ως προσκεκλημένος λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Martin Luther του Halle-Wittenberg (2012) και στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας (2018). Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνικών Ανθρωπολόγων (EASA) και της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας.

Επικοινωνία

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-191 Ανθρωπολογία του ήχου
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΚΑ-112 Ελληνική Εθνογραφία
Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου
ΚΑ-192 Ανθρωπολογία της μουσικής
Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-Α-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ανθρωπολογικές κατευθύνσεις
ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία
ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης
ΠΜΣ Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία

Μαθήματα που έχουν διδαχθεί

ΚΑ-130 Ανθρωπολογία της θρησκείας, της τελετουργίας και των συμβολικών συστημάτων (υποχρεωτικό μάθημα)
ΚΑ-191 Ανθρωπολογία του ήχου (επιλεγόμενο μάθημα)
ΠΑ/Σ-056 Μουσική και παγκοσμιοποίηση (επιλεγόμενο σεμινάριο)
ΠΑ/Σ-088 Ηχητική ανθρωπολογία και ηχητική τέχνη (επιλεγόμενο σεμινάριο)

Προπτυχιακά Μαθήματα

ΚΑ-191 Ανθρωπολογία του ήχου
Ειδικού υποβάθρου επιστημονικής περιοχής
ΚΑ-112 Ελληνική Εθνογραφία
Υποχρεωτικό μάθημα γενικού υποβάθρου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΚΙΑ-Α-4 Μεθοδολογικά Ζητήματα: Ανθρωπολογικές κατευθύνσεις
Καντσά Βενετία & Πανόπουλος Παναγιώτης
ΚΙΑ-Α-1 Εθνογραφία της Ελλάδας και της Νότιας Ευρώπης
Παναγιώτης Πανόπουλος